SEORAKSAN...NATIONAL PARK


SEORAKSAN…NATIONAL PARK

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) หรือ สวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้อที่ ถึง 398 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมถึง 4 เมือง (เมืองซอคโช, เมืองอินเจ, เมืองโกซอง และเมืองยางยาง) ภายในอุทยานมีเทือกเขาซึ่งประกอบไปด้วยภูเขาโอซอรัก(ทางตะวันออก ผ่านเขตเมืองซอคโซ, ยางยางและเมืองโกซอง), ภูเขาเนซอรักซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน เนซอรักใน(อยู่ในเมืองอินเจ) และเนซอรักใต้  โดยมียอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาแดชองบอง ที่นี่ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติโดยรัฐบาลเกาหลีในปี 1965 ต่อมาในปี 1970 ได้ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ (นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของเกาหลีใต้) และได้ถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าโดย UNESCO ในปี 1982

การเดินทางไปยังอุทยานนั้นต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าหรือเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัคซาน ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นภูเขาสี่ฤดู และสวิตเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคัง ของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง ตามรอยตำนานที่เล่าขานของจุดกำเนิดเพลงอารีรัง ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปีอยู่แล้ว แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้ เพื่อชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ทั่วทั้งบริเวณใบไม้จะกลายเป็นสีแดงและสีเหลือง

หน้าอุทยานแห่งชาติซอรัคซานจะมี อนุสาวรีย์หมี ตามตำนานความเชื่อของชาวเกาหลี ได้เล่าเอาไว้ว่า ในอดีตมีเทพผู้ปกครองอยู่บนสวรรค์นามว่า ฮวานอิน (Hwan-in) มีโอรสนามว่า ฮวานอุง (Hwan-ung) เทพฮวานอุงนั้น มีความปรารถนาที่จะเสด็จมาที่โลกมนุษย์ ซึ่งพระบิดาก็ได้อนุญาต โดยได้นำไพร่พลมากว่า 3,000 องค์ ขณะนั้นมีเสือและหมีอยู่คู่หนึ่ง มีความต้องการอย่างยิ่งที่จะเป็นมนุษย์ จึงได้สวดภาวนาขอให้ตนได้เป็นมนุษย์ต่อเทพทุกองค์ จนกระทั่งได้มาขอต่อเทพฮวานอุง พระองค์ได้สัมผัสถึงความปราถนาอันแรงกล้าของหมีและเสือ จึงได้ประทานผักโขม และ กระเทียมแก่สัตว์ทั้งสอง พร้อมทั้งสั่งให้สัตว์ทั้งสองจำศีลอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 100 วัน หากทำสำเร็จสัตว์ทั้งสองก็จะสมปราถนา หมีและเสือดีใจเป็นอย่างมากพร้อมรับคำและเข้าไปจำศีล ปรากฎว่าผ่านไปได้แค่ 3 วัน เสือก็หมดความอดทนเลิกล้มความตั้งใจไป แต่หมีมีความอดทนมากกว่า พออยู่ในถ้ำได้ถึง 21 วันก็กลายร่างเป็นหญิงงามมีชื่อว่า อุง-นยอ (Ung-nyeo) ต่อมา อุง-นยอ อยากมีบุตรแต่ไม่มีชายจะแต่งงานด้วย จึงได้ไปสวดอ้อนวรต่อฮวานอุงอีกครั้ง เทพฮวานอุงสงสารและเห็นว่าเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงามยิ่งนัก จึงแปลงกลายเป็นมนุษย์แล้วมาแต่งงานกับอุง-นยอเสียเอง จึงได้กำเนิดบุตรชายชื่อ ทันกุนวันกอม (Dangun Wanggeom) จนต่อมา ทันกุนวันกอม ได้เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรโคโชซอนขึ้น (Gojoseon) ซึ่งถือว่าเป็นอาณาจักรเริ่มแรกของเกาหลีนั่นเอง ดังนั้น ชาวเกาหลีจึงเชื่อว่า หมีเป็นต้นกำเนิดของพวกเค้า และได้สร้างอนุสาวรีย์หมีไว้ที่ซอรัคซานแห่งนี้

นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ยังมี วัดชินฮึงซา ( Sinheungsa Temple ) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งนี้

พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน โดยพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิองค์นี้ มีน้ำหนักมากถึง 109 ตัน ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ด้านล่างของพระพุทธรูปมีวิหารอยู่ด้านใน

 

รับชมโปรแกรมทัวร์เกาหลี คลิกที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-661-9399 หรือ Line: @EliteHoliday

Visitors: 290,625