หุบเขาอวตาร (Shili Gallery)

Shili Gallery

 

ระเบียงภาพเขียนสิบลี้.....ถึงหุบเขาอวตารอันเลือนราง (Shili Gallery) สัมผัสช่องเขาแคบ ๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซาน ที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็ก ๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1992 ทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีนอีกด้วย

- Shili Gallery หรือ ภาพเขียนสิบลี้ ในเมืองจางเจียเจี้ย ของประเทศจีน คือช่องเขาแคบๆ ด้านล่างของเทียนจื่อซานที่ถูกบีบด้วยภูเขาและแท่งหินขนาดใหญ่ประมาณ 200 แท่ง เรียงรายเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกตาเรียงรายกัน โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน ถือเป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อีกจุดหนึ่งในอุทยานอู่หลิงหยวนที่ไม่ควรพลาด

 
 
- การเที่ยวชมภาพเขียนสิบลี้ มีสองแบบให้เลือก ได้แก่ การนั่งรถรางไฟฟ้า กับ การเดินเท้าเข้าชมด้านใน ซึ่งทางอุทยานได้สร้างทางเดินเท้าไว้ขนานไปกับทางของรถรางไฟฟ้า โดยการโดยสารรถรางไฟฟ้าจะต้องเสียค่าตั๋วโดยสารเพิ่มอีก 40 หยวน หรือประมาณ 215 บาท ใช้เวลานั่งรถรางไฟฟ้าประมาณ 10 นาที เพื่อชมวิวของภาพเขียนสิบลี้ประมาณ 3 กิโลเมตร
 
 
 - ในระหว่างทางที่นั่งรถรางไฟฟ้าจะมีการบรรยายถึงรูปร่างของภูเขาที่กำลังขับผ่านมีรูปร่างเหมือนอะไรบ้าง จนถึงสถานีปลายทางที่รถจอดให้ลงนั้น และจะได้พบกับจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง คือ "เขาสามดรุณี" แห่งภาพเขียนสิบลี้ หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม "เขาสามพี่น้อง"
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday

 

Visitors: 536,007