ทัวร์สงกรานต์ ปี 62 เส้นทางไต้หวัน


 • วันที่ 11-15 เม.ย. 62
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว ไทจง ไทเป
  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ย่านซีเหมินติง ไทเป101
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 13-17 เม.ย. 62 (ปิดกรุ๊ป)
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
  • ชมแสงแรกของวัน ณ อุทยานอาลีซาน
  • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62 (ปิดกรุ๊ป)
  • สัมผัส2เมืองใหญ่แห่งไต้หวัน ไทเป - เกาสง
  • ไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบดอกบัว จิ่วเฟิ่น FORMOSA STATION วัดฝอกวงซาน
  • บริการที่พักและอาหารในระดับ 5 ดาว
Visitors: 385,822