Elite Europe Italy Riviera 9D6N AUG-DEC 19

โปรแกรมการเดินทาง ยุโรป ริเวียล่า อิตาลี - ฝรั่งเศส
วันที่เดินทาง 27 กันยายน-5 ตุลาคม / 8-16 พฤศจิกายน 2562

 

วันแรกของการเดินทาง | กรุงเทพ - มิลาน

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สองของการเดินทาง | มิลาน (อิตาลี) - ดูโอโม - แกลเลอเรีย วิตตอริโอ - ปาร์มา - วังพิลอตตา
00.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน อิตาลี โดยการบินไทย TG940
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

นำท่านเที่ยวชม มหาวิหารดูโอโม่ (DUOMO CATHEDRAL) หรือวิหารเม่น ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่สมบูรณแบบที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บนยอดของวิหารมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร (13 ฟุต) ของพระแม่มาดอนน่าซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ แกลเลอเรีย วิคตอเรีย เอ็มมานูเอลที่ 2 (Galleria Vittorio Emmanuele II) เป็นการตั้งชื่อตามพระนามกษัตริยที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีอย่างทุกวันนี้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก ปลาทะเลย่างราดซอส

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปาร์มา(เดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่โด่งดังเรื่องอาหารอันดับต้นๆของอิตาลีโดยเฉพาะการผลิตชีสยอดนิยม“ชีสพาเมซาน”และแฮม “Parma Ham”นำท่านเที่ยวชม วังพิลอตตา (PALAZZO DELLA PILOTTA) ซึ่งภายในวังมีห้องแสดงภาพวาดและมี Galleria Nazionale ของสองสุดยอดศิลปินแห่งเมืองปาร์มา

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก สเปเชียลขาหมูอิตาเลียน

ที่พัก STARHOTELS DU PARC PARMA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง | ปาร์มา - อิตาเลียนริเวียร่า - ลาสเปเซีย - ซิงเคว เทเร่ - ปอร์โตฟิโน - ราปาลโล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามริมชายฝั่งทะเลของแคว้นลิกูเรีย ที่ได้สมญานามว่า อิตาเลียนริเวียร่า เป็นภาพที่มีเสน่ห์ประทับใจของนักเดินทางทุกคนที่ได้มาเยือน นำท่านสู่
เมืองลาสเปเซีย ยกให้เป็น UNESCO WORLD HERITAGE (เดินทาง 2 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ (CINQUE TERE) หมู่บ้านสวยติดทะเลในแคว้นลิกูเรีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก กุ้งปลาหมึกทอดสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน พร้อมสลัดผักสไตล์ยุโรป

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่นี้ ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆ จนได้รับการขนาดนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” จากนั้นนำท่านสู่ เมืองราปาลโล (RAPALLO) เป็นเมืองท่าที่มีความงดงามอีกแห่งของแคว้นลิกูเรีย (เดินทาง 1 ชั่วโมง)
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก สเต็กปลาย่างริเวียร่าเสิร์ฟพร้อมมันฝรั่ง (ท่านที่ไม่ทานปลาจะเสิร์ฟเป็นสเต็กไก่แทน)

ที่พัก GRAND HOTEL BRPALLO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง | ราปาลโล - มอนติคาโล - นีซ - คานส์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง มอนติคาโล (MONTE CARLO) เขตรัฐอิสระโมนาโค (เดินทาง 3 ชั่วโมง) ที่มีบ่อนคาสิโนระดับโลกที่มีความหรูหราและมีความคลาสสิคเป็นอย่างมากจากนั้นนำท่านเที่ยวชม โบสถ์โมนาโค (MONACO CATHEDRAL) โบสถ์แห่งนี้เป็นที่ซึ่งเจ้าชายเรนเนียร์ที่ 2 และเจ้าหญิงเกรซ ทรงทำพิธีแต่งงานที่โบสถ์แห่งนี้จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจนัว เมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี (GENOA) (เดินทาง 3 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก ปลาแซลมอนย่าง (ท่านที่ไม่ทานปลาจะเสิร์ฟเป็นสเต็กไก่แทน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนีซ (NICE) ราชินีแห่งริเวียร่า (เดินทาง 1 ชั่วโมง) เป็นสถานที่ตากอากาศระดับโลกริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นำท่านเที่ยวชม 
โบสถ์ St.REPARATE โบสถ์ที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองนีซ ชมความสวยงามของการตกแต่งสถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่มีความหรูหรา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 
เมืองคานส์ (CANNES) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสเป็นสถานที่จัดงานประกวดภาพยนตร์นานาชาติ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู หมูผัดซอสเผ็ด ซุปประจำวัน เป็ดผัด พริกไทยดำ ปลาหมึกผัดเสฉวน ปลานึ่ง ผัดผัก เนื้อผัดหอมใหญ่

ที่พัก BEST WESTERN HOTEL UNIVERS CANNES ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง | คานส์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - อาวิญอง - พระราชวังสันตะปาปา
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เอ็กซองโพรวองซ์ (AIX-EN-PROVENCE) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) เก่าแก่ที่ในอดีตเคยมีฐานะเป็นถึงเมืองหลวงของแคว้นโพรวองซ์เป็นศูนย์กลางของอำนาจ และความเจริญของแคว้น จากนั้นพาท่านเข้าชม วิหารแซงต์โซเวอร์ (St.SAUVERU CATHEDRAL) วิหารประจำเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามของทุ่งดอกไม้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 4 คอร์ส

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวิญอง (AVIGNON) (เดินทาง 1.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในสามเมืองหลักของแคว้นโพรวองซ์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านชม อดีตพระราชวังที่ประทับของสันตะปาปา (PALACE OF THE POPES) โดยองค์กร UNESCO ได้จัดให้เป็นมรดกโลกในด้านของมนุษยชาติ อดีตพระราชวังแห่งนี้ถูกตั้งให้เป็นสัญลักษณของโบสถที่มีอิทธิพลต่อชาวคริสต์ทั่วโลกในช่วงศตวรรษที่ 14 นำท่านชม สะพานแซ็ง เบเนเซ (PONT St.BENEZET) สัญลักษณ์ของเมืองอาวิญอง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก ขาเป็ดอบ เสิร์ฟคู่กับกราแตงมันฝรั่ง

ที่พัก MERCURE HOTEL PONT D’AVIGNON ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง | อาวิญอง - รถไฟ TGV - ปารีส - วิหารแพนธีออน - จัตุรัสคองคอร์ท
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ปารีส โดยรถไฟ TGV (ใช้เวลาเดินทาง 2.45 ชั่วโมง)สัมผัสฝีจักรอันทรงพลังด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นมิติใหม่
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วย เป็ดปักกิ่ง ปลามังค์ฟิชทอดเสิร์ฟคู่ กับบร๊อคโคลี่ ซุปซีฟู๊ด หมูผัดซอสเห็ด ปลานึ่ง ผัดผักน้ำมันหอย

จากนั้นนำท่านชม วิหารแพนธีออน (PANTHEON) วิหารสีขาวกลางกรุงปารีสถูกออกแบบโดยอิงตามแพนธีออนของกรุงโรม มีความยิ่งใหญ่ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสคองคอร์ท (PLACE DE LA CONCORDE) ลานประวัติศาสตร์ที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส เมนูจานหลัก ขาเป็ดอบซอสส้มเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่ง

ที่พัก NOVOTEL PARIS VAUGIRARD หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง | ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ - ห้างแกลลอรี่ ราฟาเยสซ์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ที่นโปเลียน โบนาปารต มีบัญชาให้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงคราม จากนั้นนำท่านผ่านชม หอไอเฟล (TOUR EIFFEL) สัญลักษณ์คู่เมืองปารีสให้ท่านได้มีประสบการณ์อันน่าประทับใจของมหานครปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วย ต้มยำกุ้ง ผัดกระเพราหมู บรอกโคลี ผัดหอยเชลล์ ปลาราดพริก ไก่ย่าง สลัดกาโด กาโด

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (LOUVRE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการชมผลงานด้านศิลปะจากทั่วโลกและที่สำคัญที่ทุกท่านมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องการมาชม คือ ภาพวาดโมนาลิซ่า ผลงานอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนาโด ดาวินชี่

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ห้าง แกลเลอเรีย ราฟาเยตซ์ (GALLERIES LAFAYETTE) ห้างที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ไม่มีจำหน่ายในร้านปลอดภาษี อาทิ เสื้อผ้า น้ำหอม เครื่องประดับ ยี่ห้อชื่อดังตามอัธยาศัย ได้เพลิดเพลินต่อกับการช้อปปิ้งจุใจ 
*หากวันช้อปปิ้งตรงกับวันอาทิตย์ สามารถสลับได้ เพื่อความสะดวกของทุกท่าน* 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยอาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส
ที่พัก NOVOTEL PARIS VAUGIRARD หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง | ปารีส - สนามบินชาร์ล เดอ โกล
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

วันที่เก้าของการเดินทาง | สนามบินสุวรรณภูมิ
05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง

 พร้อมออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน

8-16 พ.ย.62 12 จองทัวร์คลิกที่นี่
3-11 ธ.ค.62 8 จองทัวร์คลิกที่นี่

฿30,000
จำนวน: มีสินค้า

 • วันที่เดินทาง 19-27 ต.ค. / 5-13 ธ.ค. 62
  • ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน
  • เที่ยวไฮไลท์ระดับโลก เวียนนา ปราก ฮัลสตัทท์ ฯลฯ
  • คัดสรรภัตตาคาร ที่พัก อาหาร และการบริการที่ได้ระดับให้เรา “ดูแล...กันและกัน"

 • วันที่เดินทาง 8-16 ต.ค. / 2-10 พ.ย. / 21-29 ธ.ค. 62
  • เต็มอิ่มแกรนด์สวิส อินเทอร์ลาเก้น เซอร์แมท
  • พิชิตยอดเขาจุงเฟรา แสตน โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง
  • บินการบินไทย พร้อมที่พัก อาหาร บริการระดับพรีเมียม

 • วันที่เดินทาง 9-16 ต.ค. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. / 4-9 ธ.ค. 62
  • เที่ยวอังกฤษ ลอนดอน ชมสโตน์เฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โรงอาบน้ำโรมันบาธ
  • เยือนสนามเหย้าสโมสรดัง ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
  • สัมผัสความคลาสสิคแบบผู้ดีอังกฤษ ด้วยที่พัก อาหาร บริการชั้นเลิศ
Visitors: 606,964