พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน

พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน (Yiheyuan or Summer Palace) ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน ห่างจากตัวเมืองปักกิ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร เดิมนั้นเป็นวังหลวงและสวนดอกไม้ของพระเจ้ากุบไลข่าน ในปี ค.ศ.1153 มีการต่อเติมในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง โดยเฉพาะสมัยพระเจ้าคังซีถึงสมัยพระเจ้าเฉียนหลง ใช้เวลาถึง 60 ปี แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1750 กษัตริย์ราชวงศ์ชิงทรงใช้เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานหนีความร้อนจากพระราชวังหลวงที่ปักกิ่ง ในฤดูร้อนมาประทับที่พระราชวังฤดูร้อนแห่งนี้ เป็นที่ยอมรับกันว่าอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานหลวงที่งดงามที่สุดของจีน และพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน พร้อมด้วยอุทยาน ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “พระราชวังฤดูร้อนและอุทยานในกรุงปักกิ่ง” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 22 เมื่อปี พ.ศ. 2541 ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

พระราชวังนี้ถูกทำลายลง 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ ปีค.ศ. 1860 ยุคสงครามฝิ่นครั้งที่ 2 โดยกองทหารอังกฤษและฝรั่งเศสบุกเข้าปล้นสะดมกรุงปักกิ่ง เผาทำลายสิ่งปลูกสร้างเป็นจำนวนมาก ต่อมาในปี ค.ศ.1886 พระนางซูสีไทเฮาได้นำเอาเงินงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะพระราชวังฤดูร้อนขึ้นใหม่

พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน มีพื้นที่โดยประมาณ 2.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเนินเขาสูงประมาณ 60 เมตร มีพระตำหนักตั้งอยู่บนเนินเขา และริม ทะเลสาบคุนหมิง มีเนื้อที่โดยประมาณ 2.2 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 3 ส่วน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด ในทะเลสาบคุนหมิงมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่ง มีสะพาน 17 โค้งอันสวยงามเชื่อมติดกับฝั่ง ทะเลสาบแห่งนี้ เกิดจากการใช้แรงงานคนขุดดินขึ้นไปถมเป็นเนินเขา ไว้สำหรับสร้างเป็นพระตำหนัก

ซึ่งภายในมีตำหนักสำคัญมากมาย อาทิ ตำหนักเหวินโซ่วเตี้ยน, ตำหนักอวี่หลันเตี้ยน, ตำหนักอี้เล่อเตี้ยน, ตำหนักเล่อโซ่วถาง, ตำหนักไผอวิ๋นเตี้ยน และวิหารฝอเซียง

 

นอกจากนี้ยังมีเรือหินอ่อน หรือ เรือ Shi Fang นี้ พระนางซูสีไทเฮาให้สร้างขึ้นเพื่อใช้นั่งจิบน้ำชาชมทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซึ่งได้นำเงินในส่วนที่ใช้สำหรับการดูแลปรับปรุงกองทัพมาใช้ในการสร้างเรือไปไหนก็ไม่ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ เรือนี้จึงถูกเรียกอีกชื่อว่า “เรือของคนโง่”

 

 

 

รับชมโปรแกรมทัวร์จีน คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

Visitors: 536,007