ทัวร์ไต้หวัน | ELITE CLASSIC BLOSSOM OF TAIWAN 4D3N

ทัวร์ไตหวัน ซากุระไต้หวัน ไทเป 2563/2020

เดินทาง 28-31 มี.ค. 2563
• ชมความโรแมนติกของดอกซากุระไต้หวัน
• ล่องเรือชมความสวยงามของทะเทสาบสุริยัน จันทรา
• เยือน ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์ของไทเป
• คัดสรรอาหาร บริการและที่พักริมทะเลสาบซันมูนเลคในระดับ 5 ดาว

ราคาทัวร์ท่านละ 55,900 บาท

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 434,354