ทัวร์พม่า

 ทัวร์พม่าระดับพรีเมี่ยม 5 ดาว "ทัวร์พม่า"

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษ Myanmar,) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ชื่อเมืองหลวง เนปี่ดอว์ เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังคลาเทส จีน ลาว และไทย ซึ่งประเทศพม่าใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย และยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติในแบบฉบับวิถีชาวบ้าน รวมทั้งเป็นดินแดนแห่งความศรัทธาและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้


 • เดินทางวันที่ 27-29 มี.ค. / 13-15 เม.ย. / 1-3 พ.ค. 2563
  • เที่ยวดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศพม่า
  • สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน พร้อมนมัสการเทพทันใจ
  • เยือนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง/ เจดีย์โบตาทาวน์
  • คัดสรรอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน

 • เดินทางช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน 2563
  • เยือนดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศเมียนมาร์
  • เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหะ-สะพานไม้อูเบ็ง
  • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์-นมัสการและร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
  • คัดสรรอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน

 

Visitors: 665,793