ทัวร์พม่า


  • เดินทางระหว่างเดือนกันยายน 2561 – เดือนมีนาคม 2562
    • เที่ยวดินแดนแห่งความศิวิไลซ์ ณ ประเทศพม่า
    • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พร้อมนมัสการเทพทันใจ
    • เยือนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง/ เจดีย์โบตาทาวน์
    • คัดสรรอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน

 

Visitors: 431,817