ทัวร์ภูฏาน

ภูฎาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาหิมาลัย ศูนย์รวมสิ่งแปลกใหม่ให้กับชีวิต และจิตวิญญาณ พร้อมความอลังการงามตากับสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มีความยิ่งใหญ่ แต่แฝงไปด้วยความโรแมนติกในตัว 


 • (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)
  • สัมผัสขุนเขาหิมาลัย สไตล์ภูฎาน
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินพื้นเมือง
  • คัดสรรเมนูอาหารพื้นเมือง,ไทย ฯลฯ
  • คัดสรรที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวหรือเทียบเท่า


 • (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)
  • อิ่มเอิบกับเมืองน่าเที่ยวพาโรและทิมพู
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินพื้นเมือง
  • คัดสรรเมนูอาหารพื้นเมือง,ไทย ฯลฯ
  • คัดสรรที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

Visitors: 412,879