ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย.. ดินแดนหลังม่านเหล็ก มนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ มหาอำนาจที่ยังยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย หนึ่งในจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์อันสำคัญหลากเหตุการณ์ของโลก เอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมอันงดงาม แสนวิจิตรและเต็มไปด้วยสีสัน ผ่านรูปแบบเฉพาะ


  • วันที่ 10-16 เม.ย.62 (เหลือเพียง 3 ที่สุดท้าย)
    • เยือนเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์
    • ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และพุชกิน
    • ล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมเมืองมอสโคว์
    • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง

 

Visitors: 275,252