ทัวร์ไต้หวัน

อิลิท ฮอลิเดย์ ต้นฉบับ "ทัวร์ไต้หวัน" แบบพรีเมี่ยม 5 ดาว คัดสรรเส้นทาง "ทัวร์ไต้หวัน" อาทิ อาลีซาน เกาสง ไทเป ไทจง ยกระดับการเดินทางให้พิเศษเหนือใคร ด้วยบริการทุกมื้ออาหารระดับพรีเมี่ยม โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว พร้อมอาบน้ำแร่ ในห้องส่วนตัว 

ไต้หวัน.. กำเนิดจากความไม่มี หนีมาจากแผ่นดินใหญ่ สร้างอัตลักษณ์ในแบบฉบับของตน ความทันสมัยที่ผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมจากแผ่นดินใหญ่ อีกทั้งกรุ่นกลิ่นอายของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ศูนย์กลางที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชีย ธรรมชาติที่มีหลากหลายภูมิทัศน์ สมบัติทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้ ทำให้ประเทศเล็กๆ นี้มีเสน่ห์และน่าเยือนเป็นที่สุด 

 

 


 • วันที่ 13-17,21-25 ต.ค. / 5-9 ธ.ค. 2562
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
  • ชมแสงแรกของวัน ณ อุทยานอาลีซาน
  • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 23-26 ก.ย. / 13-16,21-24 ต.ค. 62
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว ไทจง ไทเป
  • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 23-27 ก.ย. / 12-16,21-25 ต.ค.
  • ท่องเที่ยวไฮไลท์ เป่ยโถว ไทเป เกาสง
  • ชมความสวยงามของน้ำตกอู่ไหล แหล่งธรรมชาติ
  • พิพิธภัณฑ์บ่อน้าพุร้อน ไทเป 101 จิ่วเฟิ่น ฯลฯ
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 2563
  • ชมแสงแรกของวัน ณ อุทยานอาลีซาน
  • ชมความอลังการของดอกไม้ไฟ ณ ตึกไทเป 101
  • ต้อนรับศักราชใหม่ ท่องเที่ยวสถานที่สุดไฮไลท์
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • วันที่ 29 ธ.ค.-1 ม.ค. 2563
  • ท่องเที่ยวสุดไฮไลท์ พร้อมต้อนรับศักราชใหม่
  • ชมความอลังการของดอกไม้ไฟ ณ ไทเป 101
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว


 • Small Group ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
  • ชมแสงแรกของวัน ณ อุทยานอาลีซาน
  • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • Small Group ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน
  • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว ไทจง ไทเป
  • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 • Small Group ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน
  • ท่องเที่ยวไฮไลท์ เป่ยโถว ไทเป เกาสง
  • ชมความสวยงามของน้ำตกอู่ไหล แหล่งธรรมชาติ
  • พิพิธภัณฑ์บ่อน้าพุร้อน ไทเป 101 จิ่วเฟิ่น ฯลฯ
  • นั่งรถไฟความเร็วสูง เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ฯลฯ
  • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว

 

Visitors: 333,215