ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน.. กำเนิดจากความไม่มี หนีมาจากแผ่นดินใหญ่ สร้างอัตลักษณ์ในแบบฉบับของตน ความทันสมัยที่ผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมจากแผ่นดินใหญ่ อีกทั้งกรุ่นกลิ่นอายของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว ศูนย์กลางที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชีย ธรรมชาติที่มีหลากหลายภูมิทัศน์ สมบัติทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้ ทำให้ประเทศเล็กๆ นี้มีเสน่ห์และน่าเยือนเป็นที่สุด

 


 • วันที่ 27 เม.ย.-1 พ.ค. / 27 มิ.ย.-1 ก.ค./25-29 ก.ค./ 9-13 ส.ค./29 ส.ค.-2ก.ย. / 26-30 ก.ย./ 10-17 ,19-23 ต.ค. 61
  • เพลิดเพลินในตัวเมืองไทเปและเมืองเจียอี่ เส้นอทุยานอาลีซาน
  •คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่างเสี่ยวหลงเปา ,เมนูปิ้งย่างสไตล์ไต้หวัน, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
  • บริการที่พักและอาหารในระดับ4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค. / 26-29 พ.ค./ 7-10 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-1 ก.ค./ 10-13 ส.ค./ 30 ส.ค.- 2 ก.ย./ 27-30 ก.ย. /11-14 ต.ค. 61
  • สัมผัสทุกไฮไลท์ในไทเป พร้อมนำท่านรู้จักกับขนมขึ้นชื่ออย่างพายสับปะรดที่โดดเด่นไต้หวัน
  •คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่างกุ้งมังกรซีฟู้ด ,บุฟเฟ่ต์สุกี้สไตล์ไต้หวัน
  • บริการที่พักและอาหารในระดับ4- 5 ดาว

 • วันที่ 27 เม.ย.-1 พ.ค. / 25-29 พ.ค./20-24 มิ.ย./9-13 ส.ค./29ส.ค.-2 ก.ย/ 26-30 ก.ย./10-14 ต.ค.61
  • เพลิดเพลินในตัวเมืองไทเปและเมืองเกาสง สนุกสุดมันส์กับ E-da World
  •คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่างบุฟเฟ่ต์นานาชาติ, สลัดกุ้งมังกรไต้หวัน
  • บริการที่พักและอาหารในระดับ4- 5 ดาว

 

Visitors: 208,344