ทัวร์นิวซีแลนด์

ดินแดนใต้สุดของโลก มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์ กิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมที่พร้อมกระตุ้นอะดรีนาลีน ผสานความน่ารักของผู้คนในดินแดนที่น่าอยู่ที่สุด

 

 

 


 • เดินทาง 9 - 18 เม.ย. 2561

  • เส้นทางแสนสวยฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
  • พระราชวังแวร์ซาย มหาวิหารดูโอโม่
  • พิพิธภัณฑ์ลูฟ ประตูชัย หอไอเฟล
  • อินเทอร์ลาเกน ขึ้นกระเช้า cabrio
  • ขึ้นรถไฟสู่ Top of Europe ลูเซิร์น

 • (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)
  • สัมผัสบรรยากาศ Count Down ณ "โอ๊คแลนด์"
  • เยือนเมืองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ "ไคร้สท์เชิร์ช"
  • เยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวฮอบบิต
  • คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class

 

Visitors: 194,773