ทัวร์เนปาล

เนปาล...ดินแดนแห่งศาสนากับความอุดมสมบูรณ์ในแง่ความหลากหลายทางด้านชีววิทยา แหล่งรวมผู้คนหลายเชื้อชาติและหลายชนเผ่าที่มีภาษาพูดและภาษาท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน


 • ทัวร์เนปาล
  (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)

  • สัมผัสนคราโกต อ้อมกอดหิมาลัยของเนปาล
  • ช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมืองของเนปาล
  • คัดสรรเมนูอาหารบุฟเฟ่ต์,ญี่ปุ่น,อาหารพื้นเมือง
  • คัดสรรที่พักระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

 

 

Visitors: 675,114