Your Business ..Are your style ทัวร์ดูงาน

ดูงานเส้นทางจีน


 • วันที่ 16-20 ก.ค. 61
  •ดูงานแสดงนานาชาติ จัดแสดงวัสดุก่อสร้างและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม (เต็มวัน) และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , เมืองเก่าเทียนฟื่อยาง , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , หมูแดงกวางตุ้ง
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 10-13 ก.ค.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ จัดแสดงวัสดุอลูมิเนียม ขนาดใหญ่ของจีน (เต็มวัน) และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด , เมนูซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 10-13 ก.ค.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสหกรรมและเทคโนโลยีครอบคลุมอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ การรวบรวมประมวลผลและบรรจุภัณฑ์ (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงวไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ปลากระพงอบซอสน้ำแดง
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 10-13 ก.ค.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสาหกรรมการแพทย์และอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (เต็มวัน) และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง
  ซูโจว เซี่ยงวไฮ้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด , เมนูซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 1-5 ส.ค. 61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสาหกรรมบันเทิงดิจิตอลทั้งภาพเคลื่อนไหวและพัฒนาเกมคอนโซลคอมพิวเตอร์ (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงวไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ปลากระพงอบซอสน้ำแดง
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 ส.ค.- 2 ก.ย.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ เทคโนโลยียานยนต์/ไฟ /สินค้าอุปโภค-บริโภค/สื่อสาร/สิ่งทอ และนันทนาการ (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงวไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 1-5 ก.ย.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ การส่งเสริมธุรกิจข้ามภาคในการคิดค้นความฉลาดของที่อยู่อาศัย (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงวไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 4-8 พ.ย.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ เครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ที่สำคัญ (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 26-30 พ.ย.61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ เครื่องจักรก่อสร้าง+วัสดุอาคาร+ก่อสร้างยานพาหนะเครื่องจักร (เต็มวัน) และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง
  • ไม่ลงร้านช็อปปิ้ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด , ปลาตาเดียวนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 26-30 พ.ย 61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆและอะไหล่อุปกรณ์สำหรับรถพ่วง (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 7-11 ธ.ค.61
  • ศึกษาดูงานแสดงคาเฟ่นานาชาติ แสดงเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชากาแฟและเบเกอร์รี่ไอศกรีม (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

ดูงานเส้นทางญี่ปุ่น


 • วันที่ 26-30 ก.ย. 61
  • ชมนิทรรศการระดับนานาชาติ “15 th SCAJ WORLD SPECIALTY COFFEE”
  • กราบพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “วัดอาซากุสะ”
  • ล่องเรืออวกาศ “โฮทารุนะ” ชมเมืองโตเกียว
  • คัดสรรที่พักพร้อมบริการสุดประทับใจ
Visitors: 686,209