ทัวร์บาหลี

เปิดประตูสู่มนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมฮินดูอันศักดิ์สิทธิ์ ความงามของธรรมชาติ ผสานสีสันและความคึกครื้นของชายหาดชื่อดัง


 • ทัวร์บาหลี
  (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)

  • เส้นทางคลาสลิก เก็บไฮไลท์
  • ชมวิวภูเขาไฟคิณตามณี
  • คัดสรรเมนู The Cafe บุฟเฟ่ต์นานาชาติทีดีทีสุดของบาหลี
  • บริการที่พัก :ระดับ 5 ดาว

 • ทัวร์บาหลี
  (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)

  •เดนพาซาร์บาหลี
  •รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์
  •คัดสรรเมนู : บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ดีที่สุดในบาหลี
  •บริการที่พัก : คัดสรรที่พักระดับ 5 ดาว

 • ทัวร์บาหลี
  (หากสนใจเดินทาง กรุณาสอบถาม)

  •เดนพาซาร์บาหลี
  •รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์
  •คัดสรรเมนู : บุฟเฟ่ต์นานาชาติที่ดีที่สุดในบาหลี
  •บริการที่พัก : คัดสรรที่พักระดับ 5 ดาว

 

Visitors: 141,121