CHIANG KAI SHEK...MEMORIAL HALL


CHIANG KAI SHEK…MEMORIAL HALL

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (Chiang Kai-Shek Memorial Hall) เป็นอาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่  ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ซึ่งออกแบบมาจากหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง โดยมีส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด และมีสวนรอบๆ อันกว้างขวางประกอบไปด้วยต้นไม้หลากชนิด และสระปลาคาร์พ จึงทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลักของชาวเมืองอีกแห่งหนึ่ง

อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร

ตัวตึกของอนุสรณ์สถานมีสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ เมื่อได้เดินตรงเข้าไปจนถึงอาคารหลัก หรืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คแล้ว จะเห็นว่าอาคารนี้มีหลังคาแปดเหลี่ยม สีฟ้าคราม ตัดกับตัวอาคารที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ตั้งอยู่อย่างมีมนต์ขลัง

รูปปั้นของเจียงไคเช็คในอิริยาบถนั่งอยู่ในชุดประเพณีนิยมแบบจีน รูปปั้นนี้ทำมาจากทองสำริดขนาดใหญ่ (นักท่องเที่ยวต้องให้ความเคารพโดยไม่ส่งเสียงดัง และประพฤติกิริยาที่ไม่เหมาะสมออกมา) เพราะในนี้เองมีทหารเดินผลัดเปลี่ยนเวร และดูแลเหมือนกับพระราชวังในที่ต่าง ๆ ของโลก

ส่วนทางด้านล่างของตึก เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของเจียงไคเช็ค และความเป็นมาของพัฒนาการของประเทศไต้หวัน ไม่นานมานี้ ชาวไต้หวันได้ตระหนักถึงความสำคัญของเจียงไคเช็คว่าเขาผู้นี้สมควรได้รับการยกย่องศรัทธาอย่างแท้จริงหรือไม่ หากว่าเขาเป็นเพียงผู้ที่ลี้ภัยมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ พร้อมทั้งนำความคิดใหม่ที่แตกต่าง แล้วมาอาศัยเกาะไต้หวันเป็นที่ตั้ง เพราะจริงแล้วก่อนที่เจียงไคเช็คจะลี้ภัยมา เกาะไต้หวันมีชาวพื้นเมืองที่ดำรงชีวิตดั้งเดิมอยู่มากมาย และต้องมาเปลี่ยนแปลงไปตามเขาเพียงคนเดียว ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยมีนามว่า National Taiwan Democracy Memorial Hall

ห้องแสดงนิทรรศการของที่นี่ แบ่งออกเป็น 6 โซนด้วยกัน แต่ละโซนก็จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่ประวัติครอบครัวตลอดจนถึงการขึ้นสู่อำนาจเป็นประธานาธิบดีคนแรกแห่งเกาะไต้หวัน นิทรรศการห้องแรก เล่าถึงประวัติความเป็นมาของท่านเจียงตั้งแต่เกิด รูปครอบครัวของท่านเจียง รวมถึงวิถีชีวิตของท่านเจียงที่ค่อนข้างเรียบง่าย, นิทรรศการห้องที่สอง เล่าถึงประวัติการขึ้นสู่อำนาจของท่านเจียง  โดยเริ่มต้นจากเป็นผู้นำทางการทหาร

นิทรรศการห้องที่สาม เล่าถึงสมัยที่ท่านเจียงเป็นผู้นำทางการทหารของจีนในการสู้รบต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งในช่วงนั้นท่านเจียงยังเป็นผู้นำและมีอำนาจปกครองในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่, นิทรรศการห้องที่สี่ กล่าวถึงการที่ท่านเจียงต้องอพพบผู้คนจากจีนแผ่นดินใหญ่กว่า 2 ล้านคนมายังเกาะไต้หวัน  เนื่องจากพ่ายแพ้สงครามกับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีท่านเหมา เจ๋อตุงเป็นผู้นำ ซึ่งช่วงที่ท่านได้ย้ายผู้คนมานั้นท่านก็ได้นำเอาสมบัติลำ้ค่าของฮ่องเต้จีนในหลายราชวงค์บรรจุใส่ลังไม้เก็บรักษาเป็นอย่างดีลงเรือสำเภากว่า 20 ลำเคลื่อนย้ายมายังเกาะไต้หวันด้วย

นิทรรศการห้องที่ห้า อธิบายถึงการก้าวสู่การเป็นประธานาธิบดีซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของเกาะไต้หวัน โดยในสมัยนั้นทางอเมริกาได้หนุนหลังรัฐบาลไต้หวันอย่างเต็มที่ในการทำสงครามต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังเผยแพร่ไปยังหลายประเทศในเอเชีย, นิทรรศการห้องสุดท้าย จัดแสดงบรรยากาศห้องทำงานของท่านเจียง  ซึ่งมีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของท่านเจียงนั่งทำงานต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมชมห้องนิทรรศการแห่งนี้

ด้านหน้าของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวาและซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกำลังกาย และสูดอากาศอันบริสุทธิ์ได้

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday

Visitors: 679,066