KUKONG...NATIONAL MUSEUM


KUKONG…NATIONAL MUSEUM

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี เป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพิพิธภัณฑ์นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนศึกษาให้เดินทางมาชมและศึกษา “หัวใจ” ของวัฒนธรรมจีนโบราณมาเป็นเวลากว่ากึ่งศตวรรษ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกู้กง ตั้งอยู่ชานเมืองไทเป บริเวณเชิงเขา หยางหมิง ซาน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1962 เป็นการก่อสร้างที่มีต้นแบบจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง เริ่มเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1966 เดิมตั้งชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์จงซาน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งชาติ

 

ประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุก ๆ 3 เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

วัตถุที่จัดเก็บที่นี่ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยก เครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ หนังสือ นอกจากนี้ยังมีห้องแสดงหยกที่ล้ำค่าโดยเฉพาะ หยกแกะสลักเป็นรูปผักกาดขาวที่มีตั๊กแตนเกาะอยู่ ซึ่งได้รับการจัดอันดับในความงดงามเป็นอันดับ 1 ของโลก รวมไปถึงหยกหมูสามชั้น งาช้างแกะสลัก 17 ชั้นและตราลัญจกรของจักรพรรดิเฉียนหลงที่ยิ่งใหญ่ ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กู้กงแห่งนี้ด้วย

พิพิธภัณฑ์นี้กับพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ศิลปวัตถุที่แสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ไต้หวัน ล้วนขนย้ายมาจากพิพิธภัณฑ์ในพระราชวังกู้กง เป็นการย้ายหนีในช่วงที่จีนประสบปัญหาการถูกรุกรานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าถูกทำลาย

 

รับชมโปรแกรมทัวร์จีน คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

Visitors: 679,066