เจแปนแอลป์...หลังคาของญี่ปุ่น


เจแปนแอลป์…หลังคาของญี่ปุ่น

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ เปรียบเป็น“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2400 เมตร ที่สามารถข้ามผ่านจากจังหวัดโทยาม่าไปจังหวัดนากาโน่โดยการนั่งยานพาหนะชนิดต่างๆ ตำแหน่งที่ตั้งของเส้นทางเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นตอนเหนือแผ่กว้างคลอบคลุมอาณาเขตจังหวัดโทยาม่ากับจังหวัดนากาโน่ และทางแยกบนเส้นทางเทือกเขาแอลป์นี้เป็นทางเข้าไปสู่เมืองสำคัญของแต่ละจังหวัดได้อีกด้วย สำหรับปี 2016 พร้อมเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน  เป็นต้นไป โดยเส้นทางนี้จะเปิดให้เข้าชมยาวไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน

ประวัติทาเตยามะและเส้นทางแอลป์ เชื่อกันว่าทาเตยามะเป็นภูเขาที่มีเทพเจ้าสถิตย์อยู่ ภูเขาไฟบริเวณเชิงเขามีทัศนียภาพธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร จิตนาการกันว่าเป็นพื้นที่คล้ายกับ “นรก”ตามความเชื่อของชาวพุทธ ชื่อสถานที่ในบริเวณพื้นที่นี้มีชื่อเกี่ยวกับ “การอยู่ในนรก”หลายแห่งเช่น คากิโนะเด็น (ทุ่งผีเปรต), จิโกกุดานิ(หุบเขานรก) ชิโนะอิเคะ (บ่อน้ำสีเลือด) เป็นต้น

ทัศนียภาพ 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีภูเขาทาเตยามะ,ภูเขาไฟฟูจิ,ภูเขาชิรายามะนั้น เป็นที่รู้จักดีตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-19 ว่าเป็นเส้นทางมาเยือนของผู้แสวงบุญจำนวนมาก เชื่อว่าการได้ชมโลกแห่งนรกที่มีน้ำร้อนพุ่งขึ้นจากหุบเขาจิโกกุดะนิแล้วก็ปรารถนาจะไปให้ถึงทาเตยามะแดนสุขาวดีด้วย

ยานพาหนะแบบต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทางในเส้นทางเจแปน แอลป์ ได้แก่ รถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษ ทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่สูงถึง 3,015 เมตร สูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิสู่ที่ราบไดคัมโป เพื่อชมทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา ด้วยความประสมประสานกันทางธรรมชาติกับการท่องเที่ยวการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมภูเขาที่กว้างใหญ่สวยงามแห่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา เพื่อมุ่งหวังให้เส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในโลก ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้ยานพาหนะระบบใช้ไฟฟ้าลดการปล่อยมลพิษออกมาให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ หรือที่มีฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า เป็นกระเช้าข้ามเหวลึกซึ่งสลิงของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทางไม่มีเสาค้ำคั่นกลางเลยเป็นทางยาว 1,700 เมตร

รถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบัน เพื่อลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ โดยตลอดเส้นทางด้วยยานพาหนะที่ไม่ซ้ำแบบใครเป็นจำนวนมากและทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจที่สำคัญในการท่องเที่ยวบนเส้นทางนี้ ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความตื่นเต้น และไม่น่าเบื่อตลอดการเดินทาง

กำแพงหิมะ (Snow Wall) หรือ “ยูคิโนะโอทานิ” พื้นที่ทาเตยามะมีหิมะตกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีการทับถมโดยเฉลี่ยสูง 7 ม.และสูงถึง 20 ม.ในปีหิมะตกหนัก (เท่าตึก10 ชั้น) สามารถเดินผ่านกำแพงหิมะที่ขุดเป็นทาง 500 ม.สัมผัสประสบการณ์เล่นกระดานหิมะ หรือได้เห็นรถโกยหิมะอยู่บ้างช่วงกลางเดือนเม.ย. หลังเปิดเส้นทางปลายเดือนเม.ย.กำแพงหิมะจะมีขนาดใหญ่ที่สุด และกำแพงหิมะจะลดระดับความสูงเรื่อย ๆ

โดยในปี 2018 สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน 

เขื่อนคุโรเบะ มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง(Arch dam) ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ปริมาณการระบายน้ำ : 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ปริมาณการเก็บกักน้ำ : 2 พันล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อปี : 1 หมื่นล้าน kWh โดยจุดชมวิวบนเขื่อน เมื่อขึ้นบันไดไป 220 ขั้นจะถึงลานที่สามารถชมทิวทัศน์ของเขื่อนคุโรเบะได้ดีที่สุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถชมการปล่อยน้ำได้โดยใกล้ทุกวินาทีน้ำจะพุ่งออกมาจากเขื่อนมากกว่า 10 ตันน้ำพลังมหาศาลนี้ทำให้เกิดสายรุ้งพาดผ่านที่ดูแล้วสวยงามมาก

การสร้างเขื่อนคุโรเบะ ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 ญี่ปุ่นได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวดเร็วมากทำให้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า จึงได้มีการสร้างแหล่งผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าพลังน้ำชดเชย ใช้เวลาสร้างรวม 7 ปี ค่าใช้จ่าย 51.3 ล้านล้านเยนและจากคนงานทั้งหมด 10ล้านคน มีผู้ที่เสียชีวิตจากการสร้างเขื่อนถึง 171 คน สิ่งที่ยากลำบากที่สุดคือการขุดอุโมงค์เพื่อก่อสร้างรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น (Kanden Tunnel Trolley bus)ที่ใช้วิ่งอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำใต้ดินและทรายจำนวนมหาศาลผุดขึ้นมาวินาทีละ 660 ลิตร การขุดเจาะลงไปเพียง 80 เมตรต้องใช้เวลาถึง 7 เดือน การสร้างเขื่อนคุโรเบะถูกนำไปสร้างเป็นละครเล่าเหตุการณ์จากการสร้างเขื่อนคล้ายเรื่องฟีเวอร์ดั๊มของอเมริกา ชื่อเรื่อง “คุโรเบะโนะไทโย”(พระอาทิตย์ที่คุโรเบะ) ซึ่งมีเหล่านักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเข้าร่วมแสดงด้วย

มูโรโด บริเวณที่สูงที่สุดของ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ(2,500 เมตร) จุดเดินชมวิวที่เต็มไปด้วยสมบูรณภาพ เช่นบึงมิกุริกะ ได้เห็น นกไรโจ, บ่อน้ำพุร้อนที่ลงแช่ได้และตาน้ำสะอาดบริสุทธิ์ที่สามารถดื่มได้

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

 

 

Visitors: 667,017