ซองน์ ฟยอร์ด...KING OF FJORD


ซองน์ฟยอร์ด… KING OF FJORD

ประเทศนอร์เวย์ (Norway) ถือเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางยุโรปเหนือ และมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น อ่าวฟยอร์ดที่มีชื่อเสียง เป็นดินแดนของพระอาทิตย์กลางคืน ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอย่างแสงเหนือ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไวกิ้งอีกด้วย

ฟยอร์ด (Fjord) คือ บริเวณทางภูมิศาสตร์ของช่องทางน้ำที่ยาวและแคบที่ถูกประกบไปด้วยริมฝั่งที่สูงชันอันเกิดจากกิจกรรมของธารน้ำแข็ง เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งบนที่ราบหุบเขาที่มีชั้นหินแข็งโดยรอบ โดยที่ราบหุบเขา(Valley) โดยส่วนมากนั้นมักจะเกิดตั้งแต่ในยุคน้ำแข็งที่ผ่านมา การละลายของธารน้ำแข็งร่วมกับการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเนื่องจากการหายไปของน้ำแข็งและตะกอนจำนวนมาก (ในทางธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Isostasy) ซึ่งการเด้งตัวกลับของเปลือกโลกเกิดจากการที่น้ำหนักจำนวนมากกดทับบริเวณ หนึ่งของเปลือกโลกจนเกิดการยุบตัวและเมื่อตำแหน่งของน้ำหนักย้ายหรือหายไป ตำแหน่งที่ผิวโลกยุบตัวลงก็จะเด้งกลับอย่างช้าๆ โดยการเด้งกลับนี้บางกรณี มีความเร็วยิ่งกว่าระดับที่สูงขึ้นเสียอีก (ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากโลกพ้นจากยุคน้ำแข็ง) โดยส่วนมากใต้พื้นน้ำของ Fjord จะต่ำกว่าพื้นทะเลที่ติดกับมัน ตัวอย่างเช่น Sognefjord ในนอร์เวย์มีความลึกสุดอยู่ที่ 1,308 เมตร หรือ 4,265 ฟุต ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเลยทีเดียว

โดยปกติแล้วบริเวณ Fjord มักจะพบ ชั้นแนวตั้งของเปลือกโลก (Sill) หรือแนวดินหรือหินที่สูงชันบริเวณปากลำน้ำซึ่งเกิดมากจาก terminal moraine ของธารน้ำแข็งที่เคยเกิดขึ้นบริเวณนั้น (terminal moraine คือ แนวดินหรือหินที่เป็นเหมือนสันเขื่อน ซึ่งเกิดจากการพัดพามารวมกันที่จุดปลายสุดของการไหล ในที่นี้คือสันกั้นธารน้ำแข็ง ที่เกิดจากการไหลของธารน้ำแข็งเอง) ในหลายกรณีมักทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวกราก หรือกระแสน้ำเค็มขนาดใหญ่ขึ้นด้วย โดยตัวอย่างคือ Saltstraumen ในนอร์เวย์มักจะถูกยกว่ากระแสน้ำขึ้นน้ำลงที่รุนแรงที่สุดในโลก

เนื่องจากภาคเหนือของทวีปยุโรปเคยมีน้ำแข็ง ปกคลุมมาก่อนในสมัยน้ำแข็ง จึงมีร่องรอยการกัดเซาะและการทับถมของเขตหินเก่าภาคตะวันตกเฉียงเหนืออัน ประกอบด้วยเทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ โดยเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ เรียกว่า ฟยอร์ด พบมากในแถวประเทศสแกนดิเนเวีย เช่นนอร์เวย์ สก๊อตแลนด์ และที่ นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะที่นอร์เวย์ ซึ่งได้รับสมญาว่า ‘ราชินีแห่ง ฟยอร์ด’

เนียรอย ฟยอร์ด (Næroyfjord)  ได้รับการยอมรับว่าเป็นฟยอร์ดที่อยู่ห่างไกลที่สุด และ  สวยงามที่สุดในส่วนที่เป็นฟยอร์ดสาขาของ Sognefjord ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอรเวย์ The Næroyfjord ยาว 17 กิโลเมตรและจุดที่แคบที่สุดกว้าง แค่ 250 เมตร โดยยังเป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

ซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) เป็นฟยอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ และยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก สกอร์เรสบี้ ซุนด์ (Scoresby Sund) ของกรีนแลนด์ (Greenland)

ซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) มีความยาว 205 ก.ม (127 ไมล์) โดยไปไกลไปถึงหมู่บ้านเล็กๆในแผ่นดินลึกเข้าไปที่ชื่อว่าหมู่บ้าน Village of Skjolden

ล่องเรือในซองน์ ฟยอร์ด (Sogne Fjord) ที่ได้ชือว่าเป็น King of Fjord และนับได้ว่าเป็นฟยอร์ดที่ลึกเข้า มาในแผ่นดินมากทีสุดด้วยความยาวกว่า 200 กิโลเมตร ท่านจะได้ชื่นชมความงามทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ไว้ ให้ท่านชื่นชมอย่างเต็มอิ่ม สวยราวอยู่ในภาพวาดจากจินตนาการ

รับชมโปรแกรมทัวร์ยุโรป คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

 

Visitors: 667,009