ปราสาทนกกระเรียน...ซึรุงะ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

ปราสาทนกกระเรียน…ซึรุงะ

ปราสาทซึรุงะ (Tsuruga Castle) เป็นศูนย์รวมการปกครองทางทหารในแถบเมือง Aizu-wakamatsu จังหวัด Fukushima ภูมิภาคโทโฮขุ (Tohoku) ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อราวศตวรรษที่ 14 กระทั่งศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดฟุกุชิมะในปัจจุบัน

เดิมปราสาทแห่งนี้ Tsuruga Castle มีชื่อว่า Kurokawa Castle สร้างขึ้นในปี 1384 โดยตระกูลอะชินะ (Ashina Clan) ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น Tsuruga Castle หรือ Tsuruga-jo(คำว่า jo หมายถึงปราสาท) ในปี 1592 โดยไดเมียว นามว่า Gamo Ujisato แต่แผ่นดินในปี 1611 ทำให้ปราสาทเสียหายแล้วก็เริ่มเอียง จึงได้มีการบูรณะโดยเจ้าของปราสาทคนใหม่ Yoshiaki Kato ในปี 1627 และปรับจากปราสาท 7 ชั้น เหลือเพียง 5 ชั้น

ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เกิดสงครามไอซุ (Battle of Aizu) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโบชิน หรือ Boshin War ขึ้น ในค.ศ. 1868 จากความต้องการคืนอำนาจให้กับจักรพรรดิหลังจากถูกระบอบโชกุนครอบงำอยู่นานในสมัยเอโดะ ซึ่งก็เป็นช่วงของการปฏิรูปเมจิ (Meiji Restoration) นั่นเอง ระหว่างนั้นปราสาทแห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าเศร้าและกลายเป็นสถานที่สำคัญไปเลย เพราะนักรบซามูไรจำนวนไม่น้อย มีทำการปลดชีพของตนลง ณ ปราสาทแห่งนี้ ในระหว่างสงครามครั้งนั้น ตัวปราสาททำลายไปหลายส่วนทีเดียว ปราสาท 5 ชั้น ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1965 และบูรณะเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2011 โดยมีลักษณะที่โดดเด่นอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือ หลังคาของปราสาทที่ยังคงรูปแบบของกระเบื้องสีแดงอย่างปราสาทดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันปราสาทซึรุงะ เป็นปราสาทแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ยังคงรูปแบบหลังคากระเบื้องสีแดงไว้อยู่

ปัจจุบัน ภายในปราสาทซึรุงะ ถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรอีกด้วย โดยชั้นหนึ่งจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าผู้ครองแคว้นแห่งนี้แต่ละคน รวมถึงประวัติศาสตร์ของที่นี่ ชั้นที่สองจะเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในสมัยเอโดะและศิลปะ หัตถกรรมของคนในแถบ Aizu และที่ชั้นสามจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโบชิน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถขึ้นไปชมได้ถึงชั้นบนสุดของปราสาท ชมสวนรอบปราสาท (Tsuruga Castle Park) ที่รายรอบไปด้วยต้นซากุระ ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนปราสาทแห่งนี้ในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และที่บริเวณชั้นบนของปราสาทยังมองเห็นวิวเมืองไกลสุดสายตาได้โดยรอบอีกด้วย ซึ่งถ้าอากาศดีจะมองเห็นภูเขาบันได (Mt. Bandai) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งแทบนี้ได้อย่างชัดเจน

ปราสาทซึรุงะ (Tsuruga-jo) มีชื่อเรียกหลายชื่อ บ้างก็เรียกว่า Aizu-Wakamatsu Castle หรือ Aizu Castle หรือ Wakamatsu Castle และคนไทยก็เรียกกันง่ายๆ ได้ว่าปราสาทนกกระเรียน เพราะคำว่า Tsuru แปลว่า นกกระเรียนนั่นเอง

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

 

Visitors: 665,775