TIAN AN MEN...จัตุรัสเทียนอันเหมิน


TIAN AN MEN…จตุรัสเทียนอันเหมิน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน (Tian an Men or Gate of Heavenly Peace) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 275 ไร่ สามารถบรรจุคนได้ถึง 2 ล้านคน จัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง (เมื่อปีค.ศ. 1417) เดิมมีชื่อว่าเดิมว่า “เฉิงเทียนเหมิน” ต่อมาในปีค.ศ. 1651 ซึ่งเป็นสมัยจักรพรรดิซุ่นจื้อแห่งราชวงศ์ชิงมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “เทียนอันเหมิน” มาถึงปัจจุบัน

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินจีน เหตุการณ์ใหญ่ๆทางการเมืองเกิดขึ้นที่นี่ อาทิ การเคลื่อนไหวของนักศึกษา 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 การเดินขบวนรักชาติ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1935 การประกาศปฏิรูปสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 การจัดงานระลึกถึงโจวเอินไหล 5 มิถุนายน ค.ศ. 1977 และกรณีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา ในปีค.ศ. 1989 ซึ่งเกิดการปะทะกับกองทหารจนนองเลือด กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและรอยตำหนิของประวัติศาสตร์จีน

อนุสาวรีย์วีรชน (The Monument to the People’s Heroes) เสาหินแกรนิตรูปทรงโอบิลิสต์แห่งนี้ตั้งอยู่ณใจกลางจัตุรัสเทียนอันเหมินสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1952 โดยมติของพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนในขณะนั้นเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้ของประชาชนชาวจีนในการรวมเป็นสาธารณรัฐจนสำเร็จรอบๆ ฐานมีภาพสลักเรื่องราวการปฏิวัติจีนและมีลายมือประธานเหมาสลักเอาไว้บนเสาด้วย

ตึกอนุสรณ์สถานประธานเหมา (Chairman Mao Zedong Memorial Hall) ตึกอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงท่านประธานเหมาเจ๋อตุงนักท่องเที่ยวที่เป็นคนจีนส่วนใหญ่ต่างมุ่งหน้ามาเคารพศพท่านประธานเหมาที่นอนทอดร่างอย่างสงบอยู่ในโลงแก้ว (บางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้ง) การเข้าชมต้องต่อแถวอย่างเป็นระเบียบแต่อาจจะต้องรอนานพอสมควรเพราะนักท่องเที่ยวจีนที่หลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศนั่นเองสำหรับด้านข้างของอาคารทั้ง 4 ทิศก็จะมีรูปปั้นเหล่าวีรชนอาชีพต่างๆ ที่ได้ร่วมกันสร้างชาติประจำอยู่

ประตูเฉียนเหมิน (Qianmen Gate) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจัตุรัสเทียนอันเหมินมีอายุกว่า 500 ปีสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงในสมัยโบราณใช้เป็นประตูหลักของขบวนพระจักรพรรดิเวลาเสด็จเข้าหรือออกจากพระราชวังต้องห้ามด้านบนเป็นหอคอยสูง 27.3 เมตรรวมกับฐานซุ้มประตูสูงถึง 42 เมตรซึ่งถือเป็นซุ้มประตูที่สูงที่สุดในปักกิ่ง

ตึกรัฐสภาประชาชน (The Great Hall of the People) อาคารรัฐสภาประชาชนตั้งขนานกับจัตุรัสเทียนอันเหมินทางด้านทิศตะวันตก (อีกฝั่งถนน) มีความยาวเกือบ 1 กม. เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1959 ปัจจุบันยังใช้เป็นที่ทำการสภานิติบัญญัติของจีนจัดงานแสดงขนาดใหญ่ต่างๆ รวมทั้งต้อนรับอาคันตุกะแขกสำคัญของบ้านเมืองด้วยซึ่งหากสภาประชาชนไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมอาคารรัฐสภาก็จะเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมได้

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน (National Museum of China) ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมิน (อีกฝั่งถนน) ภายในอาคารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่บริเวณทางด้านใต้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีนและทางเหนือเป็นพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติของจีน โดยเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปีค.ศ. 2003 ปัจจุบันสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ 4 ชั้นโดยแบ่งพื้นที่เท่าๆ กัน จุดประสงค์ก็เพื่อรวบรวมและจัดแสดงผลงานที่ค้นพบทางประวัติศาสตร์ทั้งโบราณวัตถุโบราณคดี รวมถึงให้ความรู้แก่คนที่เข้ามาชมอีกส่วนหนึ่งจัดแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์และการปฏิวัติให้แก่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะเยาวชนของจีน ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความยากลำบากของการรวบรวมประเทศจนเป็นปึกแผ่นเหมือนในปัจจุบัน

ประตูเทียนอันเหมิน / พลับพลาเทียนอันเหมิน สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศจีนที่ปรากฏตามสื่อทั่วไปก็คือ พลับพลาสีแดงที่มีรูปภาพขนาดใหญ่ของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงประดับอยู่เหนือซุ้มประตูเทียนอันเหมินแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเยี่ยมชมพลับพลาหรือพระราชวังต้องห้ามจะต้องเดินข้ามสะพานหินหยกขาวเข้าไป (ประตูตรงกลางห้ามเข้าให้เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น) บนฝาผนังสองข้างของซุ้มประตูมีคำขวัญเขียนว่า “ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ” และ “ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ” ประดับไว้ด้วย

 

รับชมโปรแกรมทัวร์จีน คลิกที่นี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday

Visitors: 290,632