WESTMINSTER...ABBEY


WESTMINSTER…ABBEY

 

โบสถ์มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (Westminster Abbey) เดิมคือเซนต์เซวิเออร์ เป็นอารามชนิดแอบบี แต่ปัจจุบันเป็นในนิกายแองกลิคัน ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ในแขวงเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบกอธิคเป็นส่วนใหญ่นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝังพระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึง 1556 ที่นี่ได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นอาสนวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เวสต์มินสเตอร์ เป็นบริเวณในใจกลางลอนดอน (Central London) ที่ตั้งอยู่เหนือของฝั่งแม่น้ำเทมส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครหลวงลอนดอน และ 1 กิโลเมตรจากชาริงครอสส์ เวสต์มินสเตอร์เป็นบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์และสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาชมลอนดอนรวมทั้งพระราชวังบัคคิงแฮม, มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ และบริเวณเวสต์เอ็นด์ของลอนดอน (West End of London)   

เวสต์มินสเตอร์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของมิดเดิลเซ็กซ์ที่เป็นมลฑลในประวัติศาสตร์ของอังกฤษ คำว่า “เวสต์มินสเตอร์” เป็นคำบรรยายโบราณของบริเวณรอบแอบบีเวสต์มินสเตอร์ “เวสต์” + “มินสเตอร์” (บริเวณทางตะวันตกของมหาวิหาร) เวสต์มินสเตอร์เป็นที่ตั้งของ รัฐบาลแห่งอังกฤษมาร่วมหนึ่งพันปี ตั้งแต่การก่อตั้งในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 เวสต์มินสเตอร์ก็เป็นที่ตั้งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ซึ่งเป็นมรดกโลกและเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ หรือเวสต์มินสเตอร์ แอบบี้ เป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่จัดพระราชพิธีสำคัญมานานนับพันปี ไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก,พระราชพิธีอภิเษกสมรส และยังเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์มาหลายพระองค์

ในปัจจุบันที่นี่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ โดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิค ซึ่งเมื่อปี ค.ศ. 1245 พระเจ้าเฮนรี่ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์เวสต์มินสเตอร์คร่อมโบสถ์เก่าแก่ที่มีอยู่เดิม และพระองค์เลือกให้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นสถานที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ และสมเด็จพระราชินีมาแล้วถึง 38 พระองค์ โดยกษัตริย์พระองค์แรกที่เข้ารับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่นี่ คือ พระเจ้าวิลเลี่ยม ที่ 1 เมื่อปี ค.ศ. 1066 พระราชประเพณีนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยพิธีบรมราชาภิเษกล่าสุด เป็นพระราชพิธีของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบ็ธที่ 2 ประมุขอังกฤษองค์ปัจจุบัน พระอัยยิกาของเจ้าชายวิลเลี่ยมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ค.ศ.1953

มหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์ยังเป็นสถานที่ฝังพระบรมศพของกษัตริย์ถึง 18 พระองค์ และยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพระศพของเจ้าหญิงไดอาน่า พระมารดาของเจ้าชายวิลเลี่ยมในปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) นอกจากนี้ยังเป็นที่ฝังศพของบุคคลสำคัญชาวอังกฤษมากมาย

ประมุขและเชื้อพระวงศ์อังกฤษหลากหลายพระองค์ ทรงเลือกมหาวิหารเวสต์มินส์เตอร์เป็นที่จัดพิธีอภิเษกสมรส โดยพระราชพิธีเสกสมรสของราชวงศ์ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่นี่เมื่อปี ค.ศ. 1919 เป็นพระราชพิธีของเจ้าหญิงแพทริเซีย แห่งคอนนอต Connaught พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียกับอเล็กซานเดอร์ แรมเซย์ ซึ่งมหาวิหารแห่งนี้ได้ประกอบพิธีเสกสมรสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ในรอบกว่า 600 ปี หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสจัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 กับเจ้าชายฟิลิป,เจ้าชายอัลเบิร์ต ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจอร์จ ที่ 6 กับอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน พระชนกและพระชนนีของควีนอลิซาเบธที่ 2 ,พระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าหญิงมาร์กาเร็ต พระขนิษฐาในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธที่ 2,เจ้าฟ้าหญิงแอนและล่าสุดเป็นพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแอนดรูว์กับซาร่า เฟอร์กูสัน ดังนั้นพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลี่ยมกับมิดเดิลตั้น จึงเป็นพิธีเสกสมรสพิธีแรกในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นที่นี่

ลักษณะการสร้างมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิค สถาปัตยกรรมกอธิค เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองระหว่างยุคกลางตอนกลางและยุคกลางตอนปลายที่วิวัฒนาการมาจากสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์และตามด้วยสถาปัตยกรรมฟื้นฟูศิลปวิทยา สถาปัตยกรรมกอธิคเกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 16 โดยเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสก่อนที่จะเผยแพร่ไปยังอังกฤษ และต่อไปยังยุโรปโดยทั่วไป

สถาปัตยกรรมกอธิคเริ่มขึ้นในฝรั่งเศสในคริสต์ศตวรรษที่ 12 และรุ่งเรืองต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในระยะแรก สถาปัตยกรรมทรงนี้เรียกกันว่า “แบบฝรั่งเศส” (Opus Francigenum) คำว่า “กอธิค” มาเริ่มใช้กันในตอนปลายยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในทางที่เป็นการหมิ่นลักษณะสถาปัตยกรรม ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการใช้โค้งแหลม เพดานสัน และ ค้ำยันแบบปีก

พระเจ้าเฮนรีที่ 3 ทรงสร้างมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้สารภาพ วัตถุมงคลของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เดิมอยู่ภายในสักการะสถานในมหาวิหารแต่ในปัจจุบันย้ายไปอยู่ภายใต้ที่เก็บศพภายใต้พื้นโมเสกคอสมาติหน้าแท่นบูชาเอก ส่วนพระบรมศพของพระเจ้าเฮนรีที่ 3 เองก็ถูกบรรจุไว้ในที่บรรจุอันงดงามไม่ไกลนัก เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์แพลนทาเจเน็ท และพระญาติพระวงศ์อีกหลายพระองค์ หลังจากการบรรจุพระบรมศพของพระเจ้าเฮนรีที่ 3 แล้วการบรรจุศพภายในมหาวิหารก็กลายเป็นประเพณีของการบรรจุพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระราชินีเกือบทุกพระองค์ต่อมา ยกเว้นบางพระองค์เช่นพระเจ้าเฮนรีที่ 8 และพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ที่ได้รับการบรรจุที่ชาเปลเซนต์จอร์จที่พระราชวังวินด์เซอร์เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลังจากรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่ 2

พระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์จะบรรจุไว้ภายในชาเปลต่างๆ ภายในแอบบี ส่วนศพของนักบวชและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับแอบบีเวสต์มินสเตอร์ก็จะบรรจุภายในระเบียงคตและบริเวณอื่นๆ ในมหาวิหาร เช่นกวีคนสำคัญของอังกฤษเจฟฟรีย์ ชอเซอร์ผู้เคยพำนักอยู่ที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และเป็นข้าราชสำนักขณะที่มีชีวิตอยู่ กวีคนอื่นๆ ก็ถูกบรรจุไว้ในบริเวณเดียวกันที่เรียกกันว่า “มุมกวี” ที่ได้แก่ วิลเลียม เบลค, โรเบิร์ต เบิร์นส และวิลเลียม เชกสเปียร์เป็นต้น ต่อมาการบรรจุศพกันในมหาวิหารกลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตา จึงทำให้เผยแพร่ไปยังการบรรจุศพบุคคลสำคัญๆ จากอาชีพต่างๆ เช่นนักการเมือง, นักวิทยาศาสตร์ หรือนักการทหาร เป็นต้น

 

รับชมโปรแกรมทัวร์อังกฤษ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday

Visitors: 667,016