ทัวร์อินเดีย


  • วันที่ 10-14/17-21 ต.ค./14-18 พ.ย./28 พ.ย.-2 ธ.ค./5-9 ธ.ค. 2560
    • ศูนย์กลางอารยธรรม ต้นกำเนิดแห่งศิลปะและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
    • ท่องเที่ยว 3 เมืองหลักของอารยธรรมอินเดีย อักรา ชัยปุระ เดลี
    • ชมอนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล ป้อมแห่งนคร
    • พร้อมบริการอาหารและที่พักระดับมาตรฐาน
Visitors: 686,212