การบินไทยบินตรง กรุงเทพ-เวียนนา


การบินไทยเปิดเส้นทางบินตรง กรุงเทพ-เวียนนา

การบินไทย เปิดเส้นทางบินใหม่ บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา สัปดาห์ละ 4 วัน Boeing 777- 200ER
โดยจะเริ่ม 16 พฤศจิกายน 2017 เป็นต้นไป

การเปิดเส้นทางบินของการบินไทยไปยังเวียนนา ประเทศออสเตรีย จะช่วยให้การเดิน ทางไปยังเวียนนาสะดวกขึ้นมาก
เพราะปัจจุบันมีเพียง Austrian Airlines สายการบินของ ประเทศออสเตรียเพียงสายการบินเดียวที่ให้บริการเส้นทางบินตรงแบบไม่แวะพัก
เมื่อ การบินไทยเข้ามาเปิดเส้นทางนี้ก็ช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

 

 

  • เวลาบินของ การบินไทย
    - TG936 - กรุงเทพ 01:30 ถึงเวียนนา 07:00 (จ, พฤ, ส, อา)
    - TG937 - กรุงเทพ 13:30 ถึงเวียนนา 05:20 ของวันถัดไป (จ, พฤ, ส, อา)
  • เวลาบินของ Austrian Airlines
    - OS26 - กรุงเทพ 23:45 ถึงเวียนนา 05:35 ของวันถัดไป
    - OS25 - กรุงเทพ 23:20 ถึงกรุงเทพ 14:20 ของวันถัดไป

 

Cr: 2baht.com

 

Visitors: 667,007