กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกแห่งสวิตเซอร์แลนด์กรุงเบิร์น เมืองหลวงมรดกโลกแห่งสวิตเซอร์แลนด์

กรุงเบิร์น (Bern) เป็นเมืองหลวง และตั้งอยู่ใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความโดดเด่นอย่างน่าประทับใจของเมืองเก่าสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลาง
ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นตัวอย่างผังเมืองของสมัยกลางที่ดีมากที่สุดในทวีปยุโรป
จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983

ภายในเมืองเก่ามีตรอกซอกซอยที่คงเดิม มีภูมิทัศน์ของลักษณะภายนอกอาคารเป็นหินทราย หลังคาสีแดงเมื่อมองจากมุมสูง และการเป็นสัดส่วนของย่านขายของ
ซึ่งในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “เลาเบิร์น” (Lauben) นอกจากนี้กลิ่นอายแห่งอดีตของศตวรรษที่ 16 ยังมีให้เราสัมผัสเรื่อยๆ

จุดหลักของเมืองเก่าคือหอนาฬิกา Zytglogge-Fuhrung ที่เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ในสมัยนั้นหอนี้เป็นทั้งหอรักษาการณ์ คุก
และหอนาฬิกา นอกจากการมีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์แล้ว ขึ้นชื่อว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้ค้นคิด และผลิตกลไกนาฬิการะดับโลก

สำหรับอาคารทรงสูงที่มองเห็นแต่ไกล และเป็นส่วนที่ตั้งเด่นเป็นสง่าที่สุดของเมือง ก็คือ Berner Munster หรือมหาวิหารกรุง Bern นั่นเองครับ
เป็นโบสถ์ประจำเมืองที่สำคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ยุโรป คลิกที่นี่  

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 / LINE : @eliteholiday

Cr: worldtraveljoy.com

 

Visitors: 665,786