กรุ๊ปส่วนตัว เส้นทางจีน


 • ช่วงเวลาระหว่าง เดือน ก.ย. - ต้นธ.ค .61
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองอู่เจิ้น ซูโจว สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล เพื่อความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน แต่อิสระช้อปปิ้งตลาด 100 ปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • ช่วงเวลาระหว่าง เดือน ก.ย. - ต้นธ.ค .61
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล เพื่อความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน แต่อิสระช้อปปิ้งซินเทียนตี้
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว
Visitors: 290,622