กรุ๊ปส่วนตัว เส้นทางไต้หวัน


  • (สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน)
    • เที่ยวไฮไลท์ หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
    • ชมแสงแรกของวัน ณ อุทยานอาลีซาน
    • ไทเป 101 เย่หลิว จิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ฯลฯ
    • คัดสรรอาหาร บริการและที่พักในระดับ 5 ดาว
Visitors: 290,629