รู้จัก ..ฟินแลนด์ ดินแดนแห่งแสงเหนือและทะเลสาบ

 

ประเทศฟินแลนด์ ดินแดนที่มีทะเลสาบและเกาะเป็นจำนวนมาก มีทะเลสาบถึง 187,888 แห่ง
และมีเกาะถึง 179,584 เกาะ
พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยป่าสน มีพื้นที่เพาะปลูกไม่มากนัก 

 

ฟินแลนด์ มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐฟินแลนด์  ปกครองในระบอบสาธารณรัฐ  แบบมีประธานาธิบดี
โดยเมืองหลวง คือ เฮลซิงกิ และมีโรวาเนียมิ เมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 
ฟินแลนด์มีประชากรราว 5 - 6 ล้านคน ซึ่งรวมตัวกันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ 

 

ภาษาและศาสนา ฟินแลนด์ใช้ภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาหลัก รองลงมา คือ สวีเดน ซึ่งสองภาษานี้เป็นภาษาทางการ
และยังมีกลุ่มที่ใช้ภาษารัสเซีย และภาษากลุ่มซามิ ในด้านศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน
รองลงมา คือ คริสต์นิกายออร์โธดอกส์ และยังมีอื่นๆ อาทิ โปรเตสแทนท์ อิสลาม และยูดาย

 

 

ค่าเงิน แต่เดิมฟินแลนด์ใช้เงินสกุล Markka แต่ปลี่ยนมาใช้เป็นเงินยูโรแล้วในปัจจุบัน 

เวลา ประเทศฟินแลนด์ในระหว่างปลายเดือนมีนาคม - ปลายเดือนตุลาคม
เวลาจะเดินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง และจะเดินช้ากว่า 5 ชั่วโมงในเดือนอื่นๆ

 

สภาพภูมิอากา
เนื้อที่ราว1ใน4ของฟินแลนด์ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่จะสามารถ
มองเห็น
พระอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนในจุดที่เหนือที่สุดของประเทศ และพระอาทิตย์จะไม่ตกดินเป็นเวลา 73 วันในช่วง
ฤดูร้อน และในฤดูหนาว พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลา 51 วัน  สำหรับภูมิอากาศ ทางตอนเหนือ โดยเฉพาะในเขต
จังหวัดแลปแลนด์ มีภูมิอากาศแบบป่าสนหรือกึ่งอาร์กติก
ซึ่งโดยทั่วไปจะหนาวเย็นมาก

 

สายการบิน การเดินทางจากประเทศไทยไปยังฟินแลนด์ นิยมใช้สายการบิน ฟินแอร์ ที่ทำการบินตรงจากไทยไปลงที่เมืองเฮลซิงกิ

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

- น้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก น้ำพุที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ
- เซเนท สแควร์ จัตุรัสกลางเมือง ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซ์ซานเดอร์ ที่ 2
- โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ โบสถ์หิน หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ โบสถ์แห่งความรัก
- อนุสาวรีย์ ซิเบลิอุส สร้างขึ้นเพื่อสดุดีให้แก่ Jean Sibelius นักประพันธ์เพลงชื่อดังชาวฟินแลนด์
- มาร์เก็ต สแควร์ ตลาดสดกลางแจ้ง ที่ขายสินค้าหลากหลายตั้งแต่อาหารไปจนถึงของที่ระลึก
- มหาวิหารอุสเปนสกี้ มหาวิหารของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของฟินแลนด์กับรัสเซีย
ปราสาทหิมะเมืองเคมิ ปราสาทหิมะ สร้างขึ้นมาด้วยวิธีการเจาะเเละสกัดน้ำเเข็งออกอย่างประณีต
หมู่บ้านซานตาครอส บ้านเกิดของลุงซานต้าใจดีแห่งดินแดนแลปแลนด์ มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย อาทิ Snowmobile, Reindeer Sleigh

 

นอกจากนี้ฟินแลนด์ยังเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
- ชมแสงเหนือ การออกทริปเพื่อตามล่าแสงเหนือ  โดยช่วงเวลาแนะนำ คือ ช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคม
- นอนกระท่อมอิคลู  (Igloo) สัมผัสบรรยากาศแบบชนเผ่า ซึ่งอาศัยอยู่ทางขั้วโลก ชมดาว ชมแสงเหนือยามย่ำคืน
- นั่งเรือตัดนำแข็ง (Ice Breaking)
- ขี่สุนัขลากเลื่อน หรือกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน  (Husky / Reindeer Sleigh)
- ขี่สโนว์โมบิล (Snowmobile)

 

ขอบคุณรูปภาพจาก pixabay.com, flickr.com

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ยุโรป คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday

Visitors: 667,017