Lama Temple

 

LAMA TEMPLE IN CHINA

วัดลามะวัดของชนชาติธิเบตในกรุงปักกิ่ง ..ลักษณะเป็นวัดเก่าแก่ของชนชาติทิเบต มีสีเหลือง เป็นจุดเด่น มีหลังคาสีเหลือง เพราะสีเหลืองเป็นสีของฮ่องเต้ ด้านในมีหลายอาคาร มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระ อธิษฐาน ขอพร บริเวณรอบๆร่มรื่น เงียบสงบ มีต้นไม้เปลี่ยนสีได้บางเดือน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่ที่นิยมมาทำบุญกัน การเดินทางสะดวก ภายนอกมีของฝากของที่ระลึกจำหน่ายอีกมากมาย

  - วัดแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นโบราณสถานที่ผสมผสานวัฒนธรรมทั้ง 4 สายหลักของจีน ได้แก่ ฮั่น มองโกล แมนจู และธิเบตอย่างลงตัว เป็นวัดสำคัญและเป็น         แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมของปักกิ่ง

- วิหารว่านฝูเก๋อ หรือ วิหารหมื่นสุข เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดแห่งนี้ ภายในเป็นที่ประดิษฐานสมบัติล้ำค่า และถือเป็นไฮไลต์ของวัดแห่งนี้ นั่นคือ รูปแกะสลักของพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธรูปแบบธิเบต ปางยืน ที่ถูกแกะสลักจากไม้จันทร์หอมสีขาว

 
- “วัดลามะ”, วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ที่นี่สร้างขึ้นตามพระราชโองการของคังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า “หย่งเจิ้น” โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ “นิกายหมวกเหลือง” หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น “วัดลามะ” อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน
 
- หอระฆัง หลังจากเดินผ่านซุ้มประตูวัดเข้ามาแล้ว สิ่งที่จะได้ยิน คือ เสียงระฆังที่ดังมาอย่างไม่ขาดสายจากด้านซ้าย เพราะเป็นที่ตั้งของหอระฆังชาวจีนเชื่อว่าการตีระฆังคือการก่อให้เกิดความหวัง และสิ่งที่หวังไว้ก็จะประสบความสำเร็จด้วย โดยต้องตีทั้งหมด 3 ครั้ง
 
 
 
- รูปแกะสลักของพระศรีอริยเมตไตรย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระพุทธรูป ด้วยความใหญ่ สูงถึง 26 เมตร เป็นส่วนที่อยู่ใต้ดิน 8 เมตร และส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน 18 เมตร น้ำหนักรวมกว่า 100 ตัน ทำให้รูปแกะสลักนี้ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็น พระไม้แกะสลักจากไม้ต้นเดียวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @EliteHoliday

Visitors: 675,128