เรื่องราว Tower....อังกฤษ

เรื่องราว

Tower....อังกฤษ

 

รู้หรือไม่!! " Tower of London เป็นทั้งพระราชวังจนถึงคุกประหารชีวิต

หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London)

เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 หอคอยแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระมหากษัตริย์ และที่จำขังโดยเฉพาะสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูงเช่นพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 1ก็เคยทรงถูกจำขังในหอคอย และยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ โรง...กษาปณ์หลวง หอเก็บเอกสาร หอดูดาว และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฏและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร

 

WHITE TOWER

ภายในมีพิพิธภัณฑ์เสื้อเกราะและอาวุธมีทั้งของประจำตัวกษัตริย์และของกำนัลจากประเทศเพื่อนบ้าน เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังของกษัตริย์และเป็นที่จำคุกของนักโทษชั้นสูง

 

GREEN TOWER

ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดประหารเก่าของนักดทษชั้นสูง อาทิพระมเหสีแอนน์ โบลีน พระมเหสีแคทเธอรีน ฮาวเวิร์ด ราชินีเลดี้เจน เกรย์ เป็นต้น

 

WATERLOO BLOCK

ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่แสดงเครื่องราชย์ของพระราชาและพระราชินีแห่งอังกฤษ

 

BLOODY TOWER

เคยใช้เป็นที่ประทับและคุมขังของ พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ห้ากับเจ้าชายริชาร์ด ดยุกออฟยอร์ก

 

YEOMAN WARDERS

อดีตทหารรักษาพระองค์ ที่ปัจจุบันคอยเป็นไกด์พาชมสถานที่และให้ข้อมูลภายในสถานที่แห่งนี้

 

THE RAVENS

คือ กาดำที่มีอยู่ทั้งหมด 6 ตัว มีเรื่องเล่ามาว่าหากกาเหล่านี้หายไประบอบกษัตริย์ของอังกฤษจะล่มสลายจึงมีการดูแลกาเหล่านี้เป็นอย่างดี

 

รับชมโปรแกรมทัวร์อังกฤษ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday 

Visitors: 667,016