BRATISLAVA CITY...สถานที่ห้ามพลาด

BRATISLAVA CITY...สถานที่ห้ามพลาด

 

นำทุกท่านไปรู้จักกับสถานที่สำคัญที่พลาดไม่ได้ของ "บราติสลาวา" เมืองหลวงแห่งประเทศสโลวาเกีย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าดานูบที่บริเวณพรมแดนของประเทศสโลวาเกีย ประเทศออสเตรีย และประเทศฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสาย

 

ปราสาทบราติสลาวา

สถานที่ที่เคยเป็นที่พำนักของผู้ปกครองนคร ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของ บราติสลาวา และด้านบนมีจุดชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้และมองเห็นไปถึงฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอย่างออสเตรีย และฮังการี

 

ศาลากลางเก่าบราติสลาวา

ศาลากลางเก่าของเมืองบราติสลาวา ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี 1868 และด้านบนยังเป็นจุดชมวิวของเมืองอีกด้วย

 

จุดชมวิวสะพานโนวีโมสต์

จุดชมวิวบนสะพานโนวีโมสต์เป็นสะพานข้ามแม่นํ้าดานูบ ที่มีลักษณะคล้ายกับ UFO นอกจากสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองได้แล้ว ที่นี่ยังมองได้ไกลได้ถึง 100 กิโลเมตร

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ยุโรป คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @Eliteholiday 

Visitors: 665,780