OSHINO HAKKAI VILLGE...หมู่บ้านนํ้าใส โอชิโนะ อักไก ประเทศญี่ปุ่น

OSHINO HAKKAI VILLGE...

หมู่บ้านนํ้าใส โอชิโนะ อักไก ประเทศญี่ปุ่น

 

"Oshino Hakkai" หรือ หมู่บ้านน้ำใส

ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามานาชิ ในเขตพื้นที่เดียวกันกับทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟุจิเอาไว้นั่นเอง ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี หมู่บ้านแห่งบ่อนํ้าศักดิ์ทั้ง 8 บ่อที่กักเก็บนํ้าจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิไว้ ถือเป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้ ในการมาชมฟูจิซัง

หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก (Oshino Hakkai Village)

เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่นี่เองก็ได้รับเลือกในฐานะส่วนหนึ่งของฟูจิซังด้วย และเพราะในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ ทำให้คนไทยเราเรียกที่นี่ว่า "หมู่บ้านน้ำใส"

 

บ่อนํ้าทั้ง 8 บ่อภายในหมู่บ้าน อย่างบ่อเดะงุจิ, บ่อโอคามะ, บ่อโซโคะนาชิ, บ่อโจชิ, บ่อวาคุ, บ่อนิโกริ, บ่อคางามิ และบ่อโชบุ ซึ่งเป็นนํ้าที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิในช่วงฤดูร้อน และไหลผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนรวมกับแร่ธาตุต่างๆ จนทำให้นํ้าในบ่อที่เราเห็นนี้มีความใสสะอาดเป็นพิเศษ

 

คนญี่ปุ่นเชื่อว่านํ้าในบ่อเหล่านี้นอกจากจะมีความใสสะอาดและเย็นฉํ่าแล้ว ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ที่หากใครได้ดื่มก็จะมีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตักนํ้ามาดื่มได้

 

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @EliteHoliday 

Visitors: 665,793