All About Jungfrau @ Switzerland เขาจุงเฟรา

All About Jungfrau @ Switzerland

ยอดเขาจุงเฟรา หรือ จุงเฟรายอร์ค ส่วนหนึ่งในเทือกเขาแอลป์ ที่ตั้งอยู่ในรัฐแบร์น ประเทศสวิส ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น Top of Europe การขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถทำได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านอุโมงค์และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมด้วยหิมะ มองไปทางไหนก็เห็นแต่ภูเขาหิมะสวยๆล้อมรอบ ถือว่าเป็นสถานที่ไม่มาไม่ได้แล้ว

ที่นี่มีบริเวณจุดชมวิว นักท่องเที่ยวสามารถออกไปสัมผัสกับหิมะสีขาวโพลนบนพื้นที่ภูเขาที่สูงมากๆ พร้อมกับชมทัศนียภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch ซึ่งเป็นธารนํ้าแข็งที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่งในยุโรป และต้องขึ้นไปที่หอคอย Sphinx ซึ่งมีความสูงถึง 3,571 เมตร บนหอคอยจะสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา มองเห็นยอดเขาอื่นๆ เรียงรายสลับซับซ้อน ยอดเขาแต่ละแห่งต่างปกคลุมไปด้วยหิมะสวยงาม

 

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)

ที่มีความหมายว่า สาวน้อย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป มีความสูง 4,158 เมตร เป็นสถานที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น  Top of Europe ยอดเขาจุงเฟรา มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้ มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร มีถํ้านํ้าแข็งที่แกะสลักให้สวยงามอยู่ใต้ธารนํ้าแข็ง 30 เมตร

 

สัมผัสภาพของธารนํ้าแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลายบนยอดเขา และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่นิยมของนักสกีมาเล่นกีฬาที่ท้าทายที่นี่ การขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟราสามารถทำได้โดยใช้รถไฟสายกลาเซียร์ เอ๊กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ผ่านอุโมงค์และสะพาน ตลอดเส้นทางปกคลุมด้วยหิมะ

 

รับชมโปรแกรมทัวร์ยุโรป คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-661-9399 หรือ Line: @EliteHoliday

Visitors: 675,126