ROMANTIC ROUTE 8D5N SWISS FRANCE GERMANY 28 DEC - 4 JAN 20

฿30,000
จำนวน: มีสินค้า

โปรแกมการเดินทาง สวิส-ฝรั่งเศส-เยอรมัน
วันที่เดินทาง 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2563
วันแรกของการเดินทาง | สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ   

22.00 น.. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สองของการเดินทาง | ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) - เบิร์น - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์

00.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

06.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง)หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (123 กม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน กรุงเบิร์น สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก

จากนั้นชมหอนาฬิกา ที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปประจำวัน ปลานึ่ง (ชิ้น) ไก่ซอสเสฉวน ผัดเปรี้ยวหวานหมู ผัดบล็อกโครี่และเห็ด เป็ดย่าง ไข่เจียวกุ้ง ข้าว ผลไม้ น้ำดื่ม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (75 กม.) ที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทำเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee ระหว่างทางแวะทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ่ (Blausee) ทะเลสาบที่สวยที่สุด ตั้งอยู่ในเขตแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลันด์ ระหว่าง Kandersteg และ Frutigen เป็นทะเลสาบขนาดย่อม มีชื่อเสียงในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยส์ 

เมืองกรินเดอวาลด์ เมืองตากอากาศเล็กๆ แสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารสไตล์ยุโรป บริการท่านด้วยเมนู ซุป Main Course มันฝรั่งสวิสโรสตี้ ไอศกรีม ขนมปังเนย และน้ำดื่ม

 ที่พัก KREUZ AND POST HOTEL GRINDELWALD ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


วันที่สามของการเดินทาง | กรินเดอวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - ลูเซิร์น

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูง ที่สุดในทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปีค.ศ.2000

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (THEROOF OF EUROPE)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารสไตล์ยุโรป บริการท่านด้วยเมนู สลัดผักรวม สเต็กซี่โครงหมู เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงและผัก สวิสทีรามิสุ (ไม่มีแอลกฮอลล์) ขนมปัง และน้ำดื่ม

ที่พัก ASTORIA HOTELLUCERNE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง | ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - สิงโตลูเซิร์น - ทะเลสาบทิทิเซ่ (เยอรมัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นที่มีอายุกว่า 800 ปี อันมีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งสะพานไม้แห่งนี้มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำ รอยส์ (Reuss) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิตฯ

ชม อนุเสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ค.ศ.1819-1821 สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส...

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบจีน ณ ภัตตาคาร ... บริการท่านด้วยเมนู ซุปไก่แบบจีน ไก่ผัดหอมใหญ่ หมูผัดพริก ไก่ทอด กุ้งผัดถั่วฝักยาว ไข่เจียว ผักกวางตุ้งจีนซอสกระเทียม ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

เมืองทิทิเซ่ (titisee) (193 กม.) เมืองตากอากาศขนาดเล็ก โอบล้อมด้วยขุนเขา ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำ (Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของประเทศเยอรมัน

ทะเลสาบทิทิเซ่ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ พร้อมกับได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

ป่าดำ (Black Forest) สถานที่อันเป็นต้นกำเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิม Black Forest’s Cake อันขึ้นชื่อ ณ เมืองต้นตำรับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและนักท่องเที่ยวยังจะได้เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกาคุกคูสินค้าขึ้นชื่อแบบแปลกๆ ใหม่ๆ อีกทั้งยังมีของแกะสลัก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้อีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

ที่พัก BEST WESTERN HOFGUT STERNEN HOTEL BREITNAUะดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง | ทะเลสาบทิทิเซ่ - โกลมาร์ (ฝรั่งเศส) - สตราสบูร์ก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกลมาร์ (Colmar) (80 กม.) เป็นดินแดนที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า “ลิตเติ้ลเวนิส” ปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศฝรั่งเศสบ้านเรือนเป็นบ้านไม้เก่าแก่เหล่านี้ปลูกสร้างเป็นแบบอนุรักษ์ลักษณะที่เรียกว่า Timber Frame

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน ซุปปักกิ่ง ปลาราดพริก ผัดกะหล่ำต้นเล็กกับเห็ดและไก่ ขึ้นฉ่ายต้นใหญ่ผัดหมูซอสเสฉวน หมี่ผัดผัก ไข่เจียวแบบจีน ข้าวสวย ผลไม้ ชากาแฟ และน้ำดื่ม  

เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) (72 กม.) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาสและที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

ชม หมู่บ้านฝรั่งเศส Le petite France ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกบ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใส หลากหลายสีสันสลับสับเปลี่ยนกันไปเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำอิลจุดชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของเมือง 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารสไตล์ยุโรป บริการท่านด้วย สลัดใส่เนื้อเป็ด ปลาเนื้อขาวในครีมซอสเสิร์ฟคู่กับพาสต้า ไอศครีมเลม่อนเชอเบท ขนมปัง น้ำดื่ม

ที่พัก HOTEL ROI SOLEII PRETIGE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง | สตราบูร์ก - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - แฟรงเฟิร์ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (140 กม.) เมืองพระราชสมภพของรัชกาลที่ 8 เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน

นำท่านเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ภายในมีถังเก็บไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารแบบจีน บริการท่านด้วย ซุปกระดูกหมู ไก่ผัดซอส หมูผัดขิง ไก่สามรส ปลานึ่งซีอิ้ว ดอกกะหล่ำผัดกุ้ง ข้าว ผลไม้ ชา น้ำดื่ม  

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงแฟรงค์เฟิร์ต (95 กม.) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญ

นำท่านสู่ ถนน Zeil ถนนสายช้อปปิ้ง ที่สามารถเดินต่อเนื่องไปยัง Shopping CenterMy Zeil ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Chanel อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย บริการท่านด้วย ต้มยำไก่ ผัดพริกหวานกับปลาแซลมอน ผัดกระเพราหมู ไข่เจียวไก่สับ ผัดผักน้ำมันหอย แกงเผ็ดเป็ดย่าง ข้าวสวยและผลไม้ตามฤดูกาล

ที่พัก NOVOTEL FRANKFURT CITY ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ดของการเดินทาง | แฟรงค์เฟิร์ต - สนามบิน - Tax Refund 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ตรวจสอบสัมภาระ ก่อนออกเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำ Tax Refund

13.45 น. การบินไทยนำท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ TG921


 วันที่แปดของการเดินทาง | สนามบินสุวรรณภูมิ  

06.25 น. นำท่านเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ     
Visitors: 459,872