ทัวร์ไต้หวัน | ELITE TAIWAN IMPRESSION 6D4N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 

หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
• สัมผัสแสงแรกของวัน ณ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
• ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ใหญ่สุดในไต้หวัน
• ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองไทเป ณ ไทเป 101 จิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง และช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
• คัดสรรอาหาร การบริการ และ ที่พักในระดับ 5 ดาว

ราคาทัวร์ประมาณการ ท่านละ 69,900 บาท

 

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 679,064