น่าน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์น่าน Corporate Group กรุ๊ปเหมาบริษัท 3 วัน 2 คืน

• ตัวอย่างเส้นทางกรุ๊ปเหมาน่าน
• นมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง โบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน
• พร้อมชมวัดเก่าแก่สุดไฮไลท์ วัดภูมินทร์
• ทำกิจกรรมที่ Cocoa Valley Resort

 

รายการจัดกรุ๊ปส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเพื่อให้เราดูแลกรุ๊ปของท่าน
Visitors: 675,117