สุโขทัย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์สุโขทัย กรุ๊ปเหมาครอบครัว และเพื่อน หรือพนักงานเดินทาง 2 วัน 1 คืน

• ตัวอย่างเส้นทางกรุ๊ปครอบครัวสุโขทัย
• นำท่านเดินทาง สู่จังหวัดสุโขทัยเที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ ณ อุทยานสุโขทัย
• พร้อมทำ กิจกรรมในชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย อาทิ สังคโลกนนำโชคมาให้
• ตักบาตรตอนเช้า ณ วัดตระพังทอง
• ทำกิจกรรม ชาวนาสมัครเล่น ณ โครงการเกษตรอินทรีย์

 

รายการจัดกรุ๊ปส่วนตัว

สามารถแจ้งรายละเอียดที่ต้องการเพื่อให้เราดูแลกรุ๊ปของท่าน
Visitors: 686,209