เชียงราย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงราย Corporate Group กรุ๊ปเหมาบริษัท 3 วัน 2 คืน

• ตัวอย่างเส้นทางกรุ๊ปเหมาเชียงราย
• ร่วมทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือโรงเรียนและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
• ชมความงดงามของศิลปะอันยิ่งใหญ่ ณ วัดร่องขุ่น
• สัมผัสภูมิปัญญาชาวบ้านในการปลูกกาแฟ ของชนเผ่าชาวอาข่า
• พร้อมทีมบริการดูแลตลอดการเดินทาง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 686,209