ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย.. ดินแดนหลังม่านเหล็ก มนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ มหาอำนาจที่ยังยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย หนึ่งในจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์อันสำคัญหลากเหตุการณ์ของโลก เอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมอันงดงาม แสนวิจิตรและเต็มไปด้วยสีสัน ผ่านรูปแบบเฉพาะ


  • วันที่ 19-25 ก.ย./ 10-16 ต.ค. 61
    • เพระราชวัง "เครมลิน" สัญลักษณ์อดีตสหภาพโซเวียต
    • "มหาวิหารเซนต์บาซิล" สัญลักษณ์ของมอสโคว
    • ตระการตา " วิหารโดมทอง" ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย
    • "แคทเธอรีนพาเลซ" (Catherine Palace) พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก

 

Visitors: 251,347