ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย.. ดินแดนหลังม่านเหล็ก มนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ มหาอำนาจที่ยังยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย หนึ่งในจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์อันสำคัญหลากเหตุการณ์ของโลก เอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมอันงดงาม แสนวิจิตรและเต็มไปด้วยสีสัน ผ่านรูปแบบเฉพาะ


 • วันที่เดินทาง 18 - 26 ก.พ. 2560
  •มนต์เสน่ห์แห่งรัสเซีย
  •สะดวกสะบายบินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์
  •พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว
  •วิหารหยดเลือด ล่องเรือชมเมืองมอสโค
  •ชมปรากฏการณ์แสงเหนือ
  •พักโรงแรมใจกลางเมือง

 

Visitors: 183,469