ทัวร์รัสเซีย

รัสเซีย.. ดินแดนหลังม่านเหล็ก มนต์เสน่ห์แห่งยุโรปเหนือ มหาอำนาจที่ยังยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย หนึ่งในจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์อันสำคัญหลากเหตุการณ์ของโลก เอกลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรมอันงดงาม แสนวิจิตรและเต็มไปด้วยสีสัน ผ่านรูปแบบเฉพาะ


 • วันที่ 11-19 ก.พ./ 7-15, 18-26 มี.ค./ 1-9 เม.ย.62
  • ชมแสงเหนือในดินแดนรัสเซีย
  • เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมอร์แมงต์ - มอสโคว์
  • สัมผัสทุกไฮไลท์ ตระการตาสถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่
  • เสิร์ฟหลากหลายเมนูเอกลักษณ์ คัดสรรที่พักพร้อมบริการระดับ Deluxe Class

 • วันที่ 10-16 เม.ย.62 (10 ท่านออกเดินทาง)
  • เยือนเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์
  • ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และพุชกิน
  • ล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมเมืองมอสโคว์
  • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสแดง

 

Visitors: 265,473