PREMIUM GRAND SWISS 9D6N AUG - DEC 19

โปรแกรมการเดินทาง สวิตเซอร์แลนด์
วันที่เดินทาง 8-16 ตุลาคม / 21-29 ธันวาคม 2562

 

วันแรกของการเดินทาง | กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

21.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ


วันที่สองของการเดินทาง | ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) - เบิร์น - บล็อก - โรงงานช็อคโกแลตกาเย่ร์ - โลซานน์
00.20 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค สวิสฯ โดยสายการบินไทย TG 970
06.50 น. เดินทางถึง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (เดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองหลวงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ของสหประชาชาติ ให้เป็น “เมืองมรดกทางวัฒนธรรมของโลก” นำท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit) หรือ เบเร็นกราเบ็น สัญลักษณ์แห่งกรุงเบิร์น

จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาไซท์ กล็อคเค่นทาร์ม (Zytgloggeturm) หอนาฬิกาอายุ 800 ปี ซึ่งจะมี “โชว์” ให้ดูทุกชั่วโมงเมื่อนาฬิกาตีครบเวลา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ ย่านการค้ามาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค, ถนนจุงเคอร์นกาสเซ, ถนนกรัมกาสเซ ที่เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณสไตล์บาร็อค นำท่านเดินเล่นไปตามถนนสำคัญกลางเมือง ที่ได้รับการขนานนามว่า “City of Fountains”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบล็อก (Broc) (เดินทาง 1 ชั่วโมง)อาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส บริการท่านด้วย เมนูจานหลัก เนื้อไก่ย่างราดด้วยน้ำเกรวี่ อาหารขึ้นชื่อของเมืองซูริค

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแล็ตกา-เย่ร์ (Cailler) โรงงานช็อกโกแล็ตอายุกว่า 100 ปี ของบริษัทเนสท์เล่ โรงงานอันดับหนึ่งของโลกด้านผลิตภัณฑ์อาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (เดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งศาลสูงของประเทศ และเคยเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพี่นางฯ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ขณะทรงพระเยาว์ นำท่านชม ศาลาไทย ริมทะเลสาบเลอมังค์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปเสฉวน ปลาทอด ซี่โครงหมูย่างสไปซี่ ไก่เต้าซี่ ออมเล็ต สลัดกุ้ง ปลาหมึกคั่วพริกเกลือ เป็ดย่าง ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

ที่พัก MOVENPICK HOTEL LAUSANNE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง | โลซานน์ - เวเว่ย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - เซอร์แมท 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (เดินทาง 30 นาที) เมืองที่ “ชาลี แชปปลิ้น” ศิลปินตลกชื่อดังของโลกชื่นชอบ และเขาได้เสียชีวิตลงที่เมืองนี้ นำท่านชม อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น (Charlie Chaplin Statue) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (เดินทาง 20 นาที) นำท่านชม ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทอันเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนสวิสเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่มีสัญลักษณ์ของปราสาท อาทิ ไวน์รสดี ตุ๊กตาหมีในชุดเจ้าหญิง หรือ ชุดนักรบ โมเดลปราสาทช็อกโกแลต ที่เปิดจดหมายรูปดาบอัศวิน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น อาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส บริการท่านด้วย เมนูจานหลัก หมูมาซาร่าซอส (ท่านที่ไม่ทานหมูจะเสิร์ฟเป็นเมนูปลาแทน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ด้วยรถไฟ (เดินทาง 2.35 ชั่วโมง) เมืองสกีรีสอร์ท ที่ได้รับความนิยมสูงอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนนบานโฮฟสตราเซอร์ (BAHNHOFSTRASSE) ถนนที่สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก นำท่านชม บ่อน้ำพุ Ulrich Inderbinen ที่สร้างไว้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักปีนเขาระดับตำนาน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู เกี๊ยวน้ำ ออมเล็ต ต้มยำปลา ไก่ต้มซอส กวางตุ้ง หมูผัดเปรี้ยวหวาน เต้าหู้ผัดพริกเสฉวนกับเนื้อ ผัดกวางตุ้งใส่เห็ด ข้าวสวย ไอศกรีม
 

ที่พัก ALEX HOTEL ZERMATT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ของการเดินทาง | เซอร์แมท - แทช - อินเทอร์ลาเก้น - ฮาร์ดเดอร์ คลุม
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแทซ (Tasch) ด้วยรถไฟ (เดินทาง 30 นาที) จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีทิวทัศน์งดงาม ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขา และทะเลสาบสีฟ้าครามสดใส นำท่านเดินทางสู่ ฮาร์ดเดอร์ คลุม (Harder Kulm) โดยรถราง ภูเขาทางตอนบนของเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่มีชื่อเสียงด้านจุดชมวิวบนยอดเขา ชมวิว เมืองอินเทอร์ลาเก้น, ทะเลสาบทูน (Tune Lake), ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนจุดชมวิว พร้อมชมวิวแบบพาโนรามา อาหารสไตล์ยุโรป แบบ 3 คอร์ส บริการท่านด้วยเมนูจานหลัก เมนูไก่เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งสวิสโรสตี อาหารขึ้นชื่อของเมืองซูริค

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ ถนน HOHEWEG หรือ HIGH STREET นำท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ที่ร้านปลอดภาษี เคียร์ชโฮฟเฟอร์ (Kirchhofer) เลือกซื้อนาฬิกาแบรนด์เนมของสวิส Patek Philippe, Oris, Tissot, TAG Heuer ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ชีสฟองดูว์สุดขึ้นชื่อของ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ไส้กรอกหมูเสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งสวิสโรสตีและซอสหัวหอม ไอศกรีม

ที่พัก BELLEVUE HOTEL INTERLAKEN ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ห้าของการเดินทาง | อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กรินเดิลวัลด์ - แองเกิลเบิร์ก 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) (เดินทาง 25 นาที) ที่ตั้งของสถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์กรุน (Grindelwald Grund Station) นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) โดยเปลี่ยนขบวนรถไฟที่สถานีรถไฟคลายไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg Station) ยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000 เดินทางถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป นำท่านเที่ยวชม ถ้ำน้ำแข็งพันปี (Ice Palace) ถ้ำน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลาย และให้ท่านได้เดินชมผลงานศิลปะที่เป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ จากนั้นนำท่านสู่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป นำท่านชม ธารน้ำแข็ง (Aletsch Glacier) ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านได้ส่งโปสการ์ดที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป (Post Office at Top of Europe)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันพิเศษ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา
**กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไม่สามารถรองรับคณะได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านรับประทานอาหารที่ภัตตาคารในเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทนและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ**

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (เดินทาง 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆบนภูเขาสูงล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ มีรีสอร์ทที่เหมาะสำหรับการเล่นสกี และกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยมคือการขี่จักรยานเสือภูเขา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น อาหารสไตล์ยุโรปแบบ 3 คอร์ส บริการท่านด้วยเมนูจานหลัก เนื้อสันคอหมูย่างราดซอสมะเขือเทศ

ที่พัก H+HOTEL & SPA ENGELBERG ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง | แองเกิลเบิร์ก - สแตน - ลูเซิร์น
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตน (Stans) (เดินทาง 30 นาที) อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปไก่ ไก่ผัดหัวหอม ผัดเผ็ดหมู ไก่ทอด กุ้งผัดถั่วฝักยาว ออมเล็ต ผัดผัก ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (THEROOF OF EUROPE) (เดินทาง 20 นาที) นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สัญลักษณ์เมืองลูเซิร์นและสัญลักษณ์ของสวิตฯ จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน (Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่แสดงถึงความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ สำหรับทหารสวิสที่เสียชีวิตในฝรั่งเศส
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ขนมปัง สลัดผัก เนื้อปลากะพงทอดเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งและผักอบ ทีรามิสุ

ที่พัก AMERON HOTEL FLORA LUCERNE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ดของการเดินทาง | ลูเซิร์น - สไตน์อัมไรน์ - ชาฟเฮาเซ่น - น้ำตกไรน์ - ซูริค
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) (เดินทาง 2 ชั่วโมง นำท่านเดินชมเมืองเก่าที่ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการท่านด้วยเมนู ขนมปัง ซุปเซเลอรี่ เนื้อไก่ย่างเสิร์ฟพร้อมกับพาสต้าครีมซอสพริกหยวก พายแอปเปิ้ล   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) (เดินทาง 20 นาที) นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในสวิตฯ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ ศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน บริการท่านด้วยเมนู ซุปเสฉวน ไก่ย่างสูตรกวางตุ้ง หมูผัดซอส เนื้อปลาราดซอสขิง กุ้งราดซอสสะเต๊ะ ผัดเผ็ดปลาหมึก ซุปเห็ดจีน ข้าวสวย ผลไม้ น้ำชา

ที่พัก SHERATON HOTEL ZURICH ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่แปดของการเดินทาง ซูริค – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค เพื่อทำ Tax Refund
13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971


วันที่เก้าของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 วันที่เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง

 พร้อมออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน

8-16 ต.ค.62 12   จองทัวร์คลิกที่นี่
2-10 พ.ย.62 8   จองทัวร์คลิกที่นี่
21-29 ธ.ค.62 10   จองทัวร์คลิกที่นี่

booking

฿30,000
จำนวน: มีสินค้า

 • วันที่เดินทาง 19-27 ต.ค. / 5-13 ธ.ค. 62
  • ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ค เยอรมัน
  • เที่ยวไฮไลท์ระดับโลก เวียนนา ปราก ฮัลสตัทท์ ฯลฯ
  • คัดสรรภัตตาคาร ที่พัก อาหาร และการบริการที่ได้ระดับให้เรา “ดูแล...กันและกัน"

 • วันที่เดินทาง 27 ก.ย.-5 ต.ค. / 8-16 พ.ย.
  • อิลิท ฮอลิเดย์ ร่วมกับ สายการบินไทย ขอเสนอแคมเปญพิเศษ
  • เส้นทางยุโรป อิตาลี-ฝรั่งเศส ริเวียร่า
  • สำหรับสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ROP รับส่วนลดทันที 20,000 บาท
  • #เที่ยวยุโรปต้องอิลิท #EuropeROPElite

 • วันที่เดินทาง 9-16 ต.ค. / 28 พ.ย.-5 ธ.ค. / 4-9 ธ.ค. 62
  • เที่ยวอังกฤษ ลอนดอน ชมสโตน์เฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โรงอาบน้ำโรมันบาธ
  • เยือนสนามเหย้าสโมสรดัง ลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
  • สัมผัสความคลาสสิคแบบผู้ดีอังกฤษ ด้วยที่พัก อาหาร บริการชั้นเลิศ

Visitors: 627,589