ทัวร์ไต้หวัน | ELITE LUXURY TAIWAN CHARMING 5D4N

ทัวร์ไตหวัน ไทเป 2563/2020

เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เดือน ต.ค.63 เป็นต้นไป
หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

• สัมผัสอุทยานชื่อดังสองแห่ง ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา และ อุทยานทาโรโกะ
• ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองไทเป ณ ไทเป 101 พิพิธภัณฑ์กู้กง และ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
• คัดสรรอาหาร การบริการ และ ที่พักในระดับ 5 ดาว

ราคาทัวร์ท่านละ 69,900 บาท

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 673,877