ทัวร์ไต้หวัน | ELITE CLASSIC OF TAIWAN 4D3N

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 

เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เดือน ต.ค.63 เป็นต้นไป
หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
• ชมความสวยงามของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ใหญ่สุดในไต้หวัน
• ท่องเที่ยวไฮไลท์ของเมืองไทเป ณ ไทเป 101 จิ่วเฟิ่น และ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
• ผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
• คัดสรรอาหาร การบริการ และ ที่พักในระดับ 5 ดาว

ราคาทัวร์ท่านละ 63,900 บาท

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 675,109