ทัวร์รัสเซีย | AMAZING RUSSIA MOSCOW - ST.PETERBURG 7D5N

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สงกรานต์ 2563/2020

เดินทาง 9 - 15 เม.ย. 2563
• ท่องเที่ยวสัมผัสดินแดนหมีขาว ประเทศรัสเซีย
• เยือนสองเมืองไฮไลท์ มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
• ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแห่งรัสเซีย
• ล่องเรือชมความงามของ 2 ฝั่งแม่น้ำแสนโรแมนติก

ราคาทัวร์ท่านละ 139,900 บาท

฿30,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 675,127