ทัวร์ไต้หวัน | ELITE SPECIAL OF TAIWAN 5D4N

ทัวร์ไตหวัน ไทเป เกาสง 

เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เดือน ต.ค.63 เป็นต้นไป
หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

• สัมผัสความงดงามแห่งทะเลสาบสุริยัน-จันทรา พร้อมแช่น้ำแร่ของไต้หวัน
• เพลิดเพลินกับดินแดนในฝันของทุกเพศทุกวัย อีด้า เวิลด์ ที่เกาสง
• ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง และ ซินจูเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยของไต้หวัน
• คัดสรรอาหาร การบริการ และ ที่พักในระดับ 5 ดาว

ราคาทัวร์ท่านละ 75,900 บาท

฿20,000
จำนวน: มีสินค้า

Visitors: 679,064