ทัวร์จีน

จีน..มหาอำนาจแห่งเอเชียและโลก ผู้นำด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ต้นกำเนิดอารยธรรมแสนมหัศจรรย์ และวัฒนธรรมที่ฝั่งรากไปทั่วโลก สิ่งก่อสร้างที่กลายเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลากความงามที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ความสวยงามที่ธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์อย่างวิจิตรเกินจินตนาการ...


 • วันที่ 20-24 ก.พ./6-10 มี.ค. 62
  • สัมผัสวิถีกรุงปักกิ่ง พร้อมเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ช้อปปิ้งตลากรัสเซีย และถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง ร้านเศรษฐีชาวบ้าน, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 14-19 ก.พ/19-24 มี.ค. 62
  • ท่องเที่ยวธรรมชาติกำแพงเมืองจีนและสนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งอิสระสินค้าพื้นเมือง นานกิงและตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง , ปิ้งย่างเกาหลี , ซีฟูีดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 15-20 ,22-27 ก.พ./8-13,22-27 มี.ค.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • สัมผัสเส้นขอบฟ้า คุนหมิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
  • เดินทางสู่ตำหนักทองและเขาชีซานสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่างพื้นเมืองและอาหารท้องถิ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 15-19 ,21-25 ก.พ. / 8-12,27-31 มี.ค.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • สัมผัสเส้นทางธรรมชาติเฉินตู - จิ๋วจ้ายโกว
  • เดินทางสู่ตำหนักทองและเขาชีซานสัญลักษองเมืองคุนหมิง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่างพื้นเมืองและเมนูตุ๋นยาจีน
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • วันที่ 7-11,21-25 ก.พ./28 มี.ค.-1 เม.ย.62
  • ย้อนวัยสู่สวนสนุก Shanghai Disneyland อิ่มเอิบบรรยากาศเมืองเล็กๆอย่างโจวจวง ช้อปปิ้งอิสระย่าน ถังเจีย
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูหมูแดงกวางตุ้ง,หม้อไฟเล็ก ท่านละ 1 หม้อ,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-17 เม.ย. 62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • สู่ดินแดนมหานคร เซ๊่ยงไฮ้ ,เมืองหังโจว,ซูโจว, ชมไฮไลท์ "Era Intersection of Time"
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูเป็ดรมควัน, เป็ดปักกิ่ง 4 รส,บุฟเฟ่ต์ ซ๊ฟู๊ดแบบญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-16 เม.ย.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • ชมวิวทิวทัศน์มหานครเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชุ่มฉ่ำไร่ชาเขียวชอุ่ม "Meijiawu Tea Village"
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูปลากุ้ยหยูนึ่งซอสสายชู, หม้อไฟเล็ก ท่านละ 1 หม้อ,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-16 เม.ย.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เยือนประเทศมหาอำนาจ พระราชวังกู้กง+กำแพงเมืองจีน สัมผัสรถไฟความเร็ว
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูสุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ, เมนูปลาซุนหยูนึ่ง,บุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-16 เม.ย.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เพลิดเพลินความยิ่งใหญ่ กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน สวนสนุกดิสนีย์ ตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูปลากะพงนึ่งซีอิ๋ว, เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี, สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 12-16 เม.ย.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เที่ยว 2 ดินแดนมังกร ปักกิ่ง-เทียนจิน
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว,เมนูเป็ดย่างปักกิ่ง,เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 12-16 เม.ย.62 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เพลิดเพลินความยิ่งใหญ่ หอฟ้าเทียนถาน วัดลามะ ช้อปปิ้งจุใจถนนคนเดินหวังฟู่จิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร มนูเป็ดย่างปักกิ่ง,เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี , เมนูสุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 


 • หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆและอะไหล่อุปกรณ์สำหรับรถพ่วง (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • หากสนใจกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

  • ศึกษาดูงานแสดงคาเฟ่นานาชาติ แสดงเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชากาแฟและเบเกอร์รี่ไอศกรีม (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 

Visitors: 270,370