ทัวร์จีน

จีน..มหาอำนาจแห่งเอเชียและโลก ผู้นำด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ต้นกำเนิดอารยธรรมแสนมหัศจรรย์ และวัฒนธรรมที่ฝั่งรากไปทั่วโลก สิ่งก่อสร้างที่กลายเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลากความงามที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ความสวยงามที่ธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์อย่างวิจิตรเกินจินตนาการ...


 • วันที่ 20-24 มิ.ย. / 25-29 ก.ค./9-13 ส.ค./ 29 ส.ค.-2 ก.ย. / 19-23 ก.ย. / 3-7 ต.ค 61
  • เพลิดเพลินกับการล่องเรือ เมืองอู่เจิ๋น และท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง ขาหมูอู๋เจิ๋น ,หมูตุ๋นน้ำแดงป้ายทอง, หม้อไฟท่านละ 1 หม้อ
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 26 มิ.ย.-1 ก.ค. / 24-29 ก.ค. / 8-13 ,21-26 ส.ค./18-23 ก.ย/2-7 ต.ค.61
  • ท่องเที่ยวสุดโรแมนติคเมืองหวงซาน เมืองหังโจว เมืองเซี่ยงไฮ้
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 20-24 มิ.ย./25-29 ก.ค./9-13 ส.ค./29-2 ก.ย.,26-30 ก.ย. / 10-14,19-23 ต.ค 61
  • เยือนมหานครอารยธรรมเมืองจีนถงหลี่ ล่องเรือชมเมืองโบราณ , เมืองซูโจว
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูห่านย่านฮ่องกง, เป็ดย่างปักกิ่งสี่รส,ขาหมูถงลี่
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 24-29 พ.ค./7-12,21-26 มิ.ย./25-30 ก.ค./8-13 ส.ค./6-11 ก.ย./27 ก.ย.-2 ต.ค./11-16,18-23 ต.ค. 61
  • บินลัดฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น อู๋ซี สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินซานถังเจีย และเมืองเก่าเทียนจื่อฟาง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟท่านละ 1 หม้อ , เมนูซีฟู๊ดชื่อดัง
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 25-29 พ.ค./ 6-10,20-24 มิ.ย./26-30 ก.ค./9-13 ส.ค./12-16,26-30 ก.ย./11-15,19-23 ต.ค.61
  • เยือนดินแดนมหาอำนาจ เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ล่องเรื่อทะเลซีหู + ล่องเรือเมืองโบราณอู๋เจิ้น
  • ช้อปปิ้งเมืองเก่าเทียนจื่อฟาง+Florentia Outlet Shanghai
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เทปันยากิ , เมนูซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 25-29 พ.ค./ 6-10ม20-24 มิ.ย /26-30 มิ.ย./ 9-13 ส.ค./12-16,26-30 ก.ย./ 11-15,19-23 ต.ค.61
  • เยี่ยมชมไร่ชา Meijiawu Tea Village ณ เมืองหังโจว และมุ่งสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งเมืองเก่าเทียนจื่อฟาง+ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟท่านละ 1 หม้อ , เมนูปิ้งย่างเกาหลี
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • วันที่ 25-29 พ.ค. / 6-10,20-24 มิ.ย. /11-15 ,26-30 ก.ค./9-13,22-26 ส.ค./5-9, 26-30 ก.ย. 61
  • สัมผัสวิถีกรุงปักกิ่ง พร้อมเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ช้อปปิ้งตลากรัสเซีย และถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง ร้านเศรษฐีชาวบ้าน, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 24-29 พ.ค./ 12-17 มิ.ย./10-15,25-30 ก.ค/8-13,21-26 ส.ค./4-9,25-30ก.ย. 61
  • ท่องเที่ยวธรรมชาติกำแพงเมืองจีนและสนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งอิสระสินค้าพื้นเมือง นานกิงและตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่น,ไก่สับแต้จิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 24-29 พ.ค./12-17 มิ.ย./10-15 ,25-30 ก.ค/8-13,21-26 ส.ค./4-9,25-30 ก.ย.61
  (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เพลิดเพลินแดนมังกร ทั้งกรุงปักกิ่ง , ซูโจว และเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง ร้านเศรษฐีชาวบ้าน, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 19-24 ต.ค. 61
  • ท่องเที่ยวธรรมชาติกำแพงเมืองจีนและสนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งอิสระสินค้าพื้นเมือง นานกิงและตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์ญี่ปุ่น,ไก่สับแต้จิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 19-24 ต.ค 61 (ไม่ลงร้านรัฐบาล)
  • เพลิดเพลินแดนมังกร ทั้งกรุงปักกิ่ง , ซูโจว และเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง ร้านเศรษฐีชาวบ้าน, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • วันที่ 17-21,25-29 พ.ค.,1-5,7-11,15-19,21-25 มิ.ย./28 -2 ก.ค.,5-9 ก.ค.,12-16,20-24,27-31 ก.ค.61
  • ชมทัศนียภาพอันงดงามจะหยุดสายตาไว้กับความตะลึงรอบๆ เขาเทียนเหมินซาน
  • นั่งเรือ ณ ทะเลสาปเป่าเฟิงหู บนช่องเขารายล้อมด้วยยอดเขา
  • คัดสรรเมนูอาหารท้องถิ่นและเมนูอาหารจีน
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 18-23 ,25-30 พ.ค. / 31 พ.ค.- 5 มิ.ย. / 7-12 ,15-20 ,22-27 มิ.ย./ 5-10 ,13-18,20-25 ,25-30 ก.ค. 61
  • สัมผัสภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ Impression Lijiang เล่าเรื่องราวชาวเผ่าต่างๆของเมืองลี่เจียง
  • เพลิดเพิลนไฮไลท์เมืองสำคัญห้ามพลาดอย่าง เมืองจงเตี้ยน เมืองลี่เจียง เมืองคุนหมิง
  • คัดสรรเมนูอาหารท้องถิ่นและเมนูอาหารจีน
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 

Visitors: 213,467