ทัวร์จีน

จีน..มหาอำนาจแห่งเอเชียและโลก ผู้นำด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ต้นกำเนิดอารยธรรมแสนมหัศจรรย์ และวัฒนธรรมที่ฝั่งรากไปทั่วโลก สิ่งก่อสร้างที่กลายเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หลากความงามที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ความสวยงามที่ธรรมชาติเป็นผู้รังสรรค์อย่างวิจิตรเกินจินตนาการ...


 • วันที่ 29 ธ.ค.-3 ม.ค.62
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น หังโจว สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินซินเทียนตี้แหล่งยอดนิยมที่ไม่ควรพลาด
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟท่านละ 1 หม้อ , เมนูปิ้งย่างเกาหลี
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 ธ.ค- 2 ม.ค. 62
  • เยือนปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น และชมประติมากรรมน้ำแข็ง Harbin Ice & Snow World
  และเล่นสกี Jihua Ski Resort
  • เดินชิวๆชมย่านธุรกิจ Zhongyang Street และหวังฟู่จิ่ง
  • คัดสรรเมนูกุ้งมังกรอบบะหมี่และเมนูติ่มซำ
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค.62
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น ซูโจว สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟท่านละ 1 หม้อ , เมนูบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดแบบญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 ธ.ค.-2 ม.ค. 62
  • เพลิดเพลินแดนมังกร ทั้งกรุงปักกิ่ง และเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง สุกี้หม้อไฟจักรพรรดิ, ปิ้งย่างเกาหลี, ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62
  • เยือนปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น และชมประติมากรรมน้ำแข็ง Harbin Ice & Snow World
  และเล่นสกี Jihua Ski Resort
  • เดินชิวๆชมย่านธุรกิจ Zhongyang Street และหวังฟู่จิ่ง
  • คัดสรรเมนูกุ้งมังกรอบบะหมี่และเมนูติ่มซำ
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 62
  • ชมสุดยอดไฮไลท์เมืองจีน กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังตลาดรัสเซีย และ Surprise Outlet
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง สุกี้เห็ดเพื่อสุขภาพ ,เป็ดปักกิ่ง
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • วันที่ 16-20 ม.ค./20-24 ก.พ./6-10 มี.ค. 62
  • สัมผัสวิถีกรุงปักกิ่ง พร้อมเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  • ช้อปปิ้งตลากรัสเซีย และถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง ร้านเศรษฐีชาวบ้าน, ปลากุ้ยหยูนึ่งซีอิ๋ว
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 8-13 ม.ค./14-19 ก.พ/19-24 มี.ค. 62
  • ท่องเที่ยวธรรมชาติกำแพงเมืองจีนและสนุกสนานกับสวนสนุกดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเซี่ยงไฮ้
  • ช้อปปิ้งอิสระสินค้าพื้นเมือง นานกิงและตลาดร้อยปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เป็ดปักกิ่ง , ปิ้งย่างเกาหลี , ซีฟูีดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • วันที่ 24-28 ม.ค./7-11,21-25 ก.พ./28 มี.ค.-1 เม.ย.62
  • ย้อนวัยสู่สวนสนุก Shanghai Disneyland อิ่มเอิบบรรยากาศเมืองเล็กๆอย่างโจวจวง ช้อปปิ้งอิสระย่าน ถังเจีย
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูหมูแดงกวางตุ้ง,หม้อไฟเล็ก ท่านละ 1 หม้อ,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-17 เม.ย. 62
  • สู่ดินแดนมหานคร เซ๊่ยงไฮ้ ,เมืองหังโจว,ซูโจว, ชมไฮไลท์ "Era Intersection of Time"
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูเป็ดรมควัน, เป็ดปักกิ่ง 4 รส,บุฟเฟ่ต์ ซ๊ฟู๊ดแบบญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 11-16 เม.ย.62
  • ชมวิวทิวทัศน์มหานครเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ ชุ่มฉ่ำไร่ชาเขียวชอุ่ม "Meijiawu Tea Village"
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อในระดับภัตตาคาร เมนูปลากุ้ยหยูนึ่งซอสสายชู, หม้อไฟเล็ก ท่านละ 1 หม้อ,บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดญี่ปุ่น
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว


 • เดินทาง เดือน ก.ย. - ต้น ธ.ค .61
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ อู่เจิ้น สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล เพื่อความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน แต่อิสระช้อปปิ้งซินเทียนตี้
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • เดินทาง เดือน ก.ย. - ต้น ธ.ค .61
  • เยือนสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองอู่เจิ้น ซูโจว สัมผัสความเป็นจีนที่ไม่ควรพลาด
  • ไม่ลงร้านรัฐบาล เพื่อความไม่เสียเวลาแก่ทุกท่าน แต่อิสระช้อปปิ้งตลาด 100 ปี
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 


 • วันที่ 26-30 พ.ย 61
  • ศึกษาดูงานแสดงนานาชาติ อุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆและอะไหล่อุปกรณ์สำหรับรถพ่วง (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 • วันที่ 7-11 ธ.ค.61
  • ศึกษาดูงานแสดงคาเฟ่นานาชาติ แสดงเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชากาแฟและเบเกอร์รี่ไอศกรีม (เต็มวัน)
  และท่องเที่ยวเมืองโจวจวง ซูโจว เซี่ยงไฮ้
  •ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เฉินหวังเมี่ยว , ถนนนานกิง และลงร้านบัวหิมะ
  • คัดสรรเมนูขึ้นชื่อ อย่าง เมนูสุกี้หม้อไฟซีฟู๊ด , ซีฟู๊ดบุฟเฟ่ต์
  • ที่พักระดับมาตรฐาน 4- 5 ดาว

 

Visitors: 258,385